Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 400, 401, 402, 403 din 10 mai 2018

6 minute • Monitorul Oficial • 10 mai 2018


Monitorul Oficial nr. 400 din 10 mai 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2017 pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
Nr. 102 din 08-Mai-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2017 pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
Nr. 391 din 07-Mai-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit
Nr. 395 din 08-Mai-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 396 din 08-Mai-2018
Președintele României
Decret privind acreditarea unui ambasador
Nr. 399 din 08-Mai-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 397 din 08-Mai-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 398 din 08-Mai-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 505 alin. (2) din Codul de procedură penală, precum și a sintagmei „care nu a împlinit 16 ani“ din cuprinsul dispozițiilor art. 505 alin. (1) din Codul de procedură penală
Nr. 102 din 06-Martie-2018
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Ordin privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcției metale prețioase, pietre prețioase și Proces Kimberley din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice și juridice interesate
Nr. 209 din 26-Aprilie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind modificarea și completarea listei membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.120/2016
Nr. 1684 din 27-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 401 din 10 mai 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin. (1) lit. a) pct. (vi) și alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
Nr. 1 din 18-Ianuarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligații fiscale
Nr. 5 din 18-Ianuarie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naționale
Nr. 276 din 03-Mai-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin privind asigurarea reprezentării autorității de aviație civilă din România în cadrul Conferinței Europene a Aviației Civile
Nr. 499 din 23-Aprilie-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind modalitatea de gestionare a certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională, organizate de Institutul Național de Administrație
Nr. 4540 din 17-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 402 din 10 mai 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Nr. 104 din 08-Mai-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Nr. 393 din 07-Mai-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său
Nr. 725 din 21-Noiembrie-2017
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“
Nr. 1931 din 26-Aprilie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“
Nr. 1615 din 02-Mai-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“
Nr. 598 din 04-Mai-2018
Autoritatea Electorală Permanentă
Instrucțiune privind organizarea și desfășurarea referendumului local pentru consultarea cetățenilor municipiului Sebeș cu privire la achiziționarea unui laborator mobil cu care să fie dotat municipiul Sebeș, în vederea monitorizării calității aerului
Nr. 1 din 07-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 403 din 10 mai 2018

Senatul României
Hotărâre privind modificarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
Nr. 60 din 07-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre privind suplimentarea bugetului Înaltei Curți de Casație și Justiție din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
Nr. 308 din 10-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor – 17 mai 2018
Nr. 309 din 10-Mai-2018
Primul-Ministru
Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către domnul chestor de poliție Valentin-Costinel Melnic
Nr. 196 din 10-Mai-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Tăuții-Măgherăuș din județul Maramureș
Nr. 291 din 04-Aprilie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Teiu din județul Argeș
Nr. 317 din 18-Aprilie-2018
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Decizie pentru modificarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 1.113/2017 privind înființarea punctului de informare unic, precum și pentru stabilirea condițiilor și modalităților de transmitere a unor informații privind infrastructura fizică a operatorilor de rețea
Nr. 395 din 27-Aprilie-2018
Curtea de Apel Brașov
Sentință civilă Ședința publică de la 9 noiembrie 2016
Nr. 166 din 09-Noiembrie-2016

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *