Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 405, 406 din 11 mai 2018

4 minute • Monitorul Oficial • 12 mai 2018


Monitorul Oficial nr. 405 din 11 mai 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1-6, art. 7 alin. (1)-(3), (5)-(6), art. 8 și art. 10-11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său
Nr. 805 din 07-Decembrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unități administrativ-teritoriale din județul Dolj
Nr. 287 din 04-Aprilie-2018
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului (212) „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“
Nr. 1155 din 27-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 406 din 11 mai 2018

Președintele României
Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la Munchen la 18 februarie 2017
Nr. 402 din 11-Mai-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 403 din 11-Mai-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 404 din 11-Mai-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 405 din 11-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale a imobilului 885 pentru transmiterea unei părți din acesta din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Cotmeana, județul Argeș, și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 294 din 03-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul 429 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului București și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 295 din 03-Mai-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Nr. 1997 din 07-Mai-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Nr. 1454 din 18-Aprilie-2018
MINISTERUL ENERGIEI
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Nr. 53 din 10-Aprilie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea pozițiilor nr. 14 și 39 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 254/2018 privind aprobarea detalierii pe județe a numărului total de paturi, pe anul 2018, din unitățile sanitare publice și private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești
Nr. 575 din 27-Aprilie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea modelului Cererii de plată privind măsura 14 „Bunăstarea animalelor“ din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 – pachetul a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor
Nr. 1041 din 10-Mai-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea modelului Cererii de plată privind măsura 14 „Bunăstarea animalelor“ din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 – pachetul b) Plăți în favoarea bunăstării păsărilor
Nr. 1042 din 10-Mai-2018
Banca Națională a României
Ordin pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesități de informații ale Ministerului Finanțelor Publice, aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 1/2013
Nr. 3 din 30-Aprilie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *