Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 407, 408, 409, 410 din 14 mai 2018

7 minute • Monitorul Oficial • 16 mai 2018


Monitorul Oficial nr. 407 din 14 mai 2018

Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2017 privind prorogarea unui termen
Nr. 106 din 11-Mai-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2017 privind prorogarea unui termen
Nr. 400 din 10-Mai-2018
Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat
Nr. 107 din 11-Mai-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat
Nr. 401 din 10-Mai-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru completarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 34 din 10-Mai-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență privind desființarea Autorității Metropolitane de Transport București din subordinea Ministerului Transporturilor
Nr. 35 din 10-Mai-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru completarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale „Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM“ – S.A.
Nr. 36 din 10-Mai-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
Nr. 37 din 10-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații CRÂNGU 12, județul Teleorman, în proprietatea acestei organizații
Nr. 274 din 24-Aprilie-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin privind structura organizatorică la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în calitate de operator de program pentru Programul Afaceri Interne, finanțat prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2014-2021
Nr. 39 din 19-Aprilie-2018
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în instituțiile publice, aflate în subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017
Nr. 2313 din 26-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 408 din 14 mai 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
Nr. 299 din 03-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre privind transmiterea imobilului 2689 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Șimian, județul Mehedinți
Nr. 296 din 03-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004
Nr. 297 din 03-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre privind înscrierea unui imobil – teren arabil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației Naționale, pentru Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș“ din Timișoara
Nr. 298 din 03-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 172/2012 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Mihăilești“
Nr. 299 din 03-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2012 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Modernizare DN 5, sectorul București-Adunații Copăceni km 7 + 573-km 19 + 220“, precum și suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 965/2012
Nr. 300 din 03-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesare pentru relocarea utilităților, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Construcția autostrăzii București-Brașov, tronsonul București-Ploiești“
Nr. 301 din 03-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 409 din 14 mai 2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Afacerilor Externe și din folosința exclusivă a Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi“ în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Imigrări
Nr. 38 din 10-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 684/2015 privind aprobarea Programului național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2015-2018 și a Hotărârii Guvernului nr. 659/2015 privind aprobarea Programului de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2015-2018
Nr. 292 din 03-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naționale de Radiocomunicații Navale „Radionav“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Nr. 310 din 10-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Nr. 311 din 10-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile
Nr. 325 din 10-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 410 din 14 mai 2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului pe anul 2018
Nr. 312 din 10-Mai-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru numirea președintelui și a patru membri ai Consiliului de administrație al Institutului European din România
Nr. 198 din 14-Mai-2018
Primul-Ministru
Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Florin Daniel Moroșanu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului și Sportului
Nr. 199 din 14-Mai-2018
Primul-Ministru
Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela Mădălina Minciunescu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului și Sportului
Nr. 200 din 14-Mai-2018
Primul-Ministru
Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului de către domnul Petre Neacșa
Nr. 201 din 14-Mai-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Mihail Doru Dediu în funcția de comisar general al Secțiunii Române pentru Expoziția mondială 2020 „Connecting Minds, Creating the Future“, Dubai, Emiratele Arabe Unite
Nr. 202 din 14-Mai-2018
Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâre privind aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România
Nr. 1 din 21-Aprilie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *