Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 407 din 30 mai 2017

2 minute • Monitorul Oficial • 30 mai 2017


Monitorul Oficial nr. 407 din 30 mai 2017

Camera Deputaților

Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene și Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European și Consiliu – Câteva elemente ale Strategiei UE pentru Siria – JOIN (2017) 11

Nr. 41 din 23-Mai-2017


Camera Deputaților

Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – Accelerarea inovării în domeniul energiei curate – COM (2016) 763

Nr. 42 din 23-Mai-2017


Camera Deputaților

Hotărâre privind adoptarea opiniilor referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Social și Economic European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – Energie curată pentru toți europenii – COM (2016) 860 și la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare) – COM (2016) 861

Nr. 43 din 23-Mai-2017


Camera Deputaților

Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind eficientizarea politicii de returnare a Uniunii Europene – Un plan de acțiune reînnoit – COM (2017) 200, însoțită de Recomandarea Comisiei din 7.03.2017 cu privire la eficientizarea returnărilor în cadrul punerii în aplicare a Directivei 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului – C (2017) 1600

Nr. 44 din 23-Mai-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind componența Comisiei specializate de acreditare a programelor de formare continuă pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar

Nr. 3885 din 10-Mai-2017


Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

Nr. 352 din 12-Mai-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Normă pentru aplicarea Ghidului MAR – Informații referitoare la piețele instrumentelor financiare derivate pe mărfuri sau la piețele spot conexe în vederea definirii informațiilor privilegiate privind instrumentele financiare derivate pe mărfuri

Nr. 14 din 15-Mai-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Normă pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind administrarea Fondului de rezoluție pentru asigurători

Nr. 17 din 17-Mai-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *