Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 din 17 ianuarie 2018

9 minute • Monitorul Oficial • 17 ianuarie 2018


Monitorul Oficial nr. 41 din 17 ianuarie 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
Nr. 21 din 15-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
Nr. 38 din 12-Ianuarie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național
Nr. 22 din 15-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național
Nr. 39 din 12-Ianuarie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe
Nr. 23 din 15-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe
Nr. 40 din 12-Ianuarie-2018
Parlamentul României
Lege pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
Nr. 24 din 15-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
Nr. 41 din 12-Ianuarie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.222/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unități administrativ-teritoriale din județul Bacău
Nr. 1592 din 18-Decembrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Vârlezi din județul Galați și în unitatea administrativ-teritorială Jijila din județul Tulcea
Nr. 1651 din 21-Decembrie-2017
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Decizie privind stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet și publicarea parametrilor aferenți
Nr. 1112 din 22-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 42 din 17 ianuarie 2018

Parlamentul României
Lege pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 și 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 30 aprilie-4 mai 2012, la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării și nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, și pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 și 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci și una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998
Nr. 263 din 20-Decembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 teza întâi raportate la art. 3, art. 4, art. 5 alin. (3) și art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a legii în ansamblul său
Nr. 570 din 19-Septembrie-2017
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 și 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 30 aprilie-4 mai 2012, la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării și nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, și pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 și 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci și una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998
Nr. 1190 din 20-Decembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 lit. a) teza întâi din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
Nr. 700 din 07-Noiembrie-2017
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea programelor școlare pentru disciplina opțională „Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comunitate“, clasa pregătitoare – clasa a IV-a și clasele a V-a – a VIII-a
Nr. 5863 din 28-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 43 din 17 ianuarie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizării valorii de inventar, și pentru transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală în administrarea Ministerului Finanțelor Publice
Nr. 3 din 10-Ianuarie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.177/2001 privind desemnarea grupei române în Comisia mixtă româno-iugoslavă pentru Porțile de Fier
Nr. 6 din 10-Ianuarie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unități administrativ-teritoriale din județul Vâlcea
Nr. 1582 din 14-Decembrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unități administrativ-teritoriale din județul Galați
Nr. 1583 din 14-Decembrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.440/1/2017
Nr. 22 din 06-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 44 din 17 ianuarie 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice
Nr. 19 din 12-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice
Nr. 34 din 11-Ianuarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II pct. 109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
Nr. 726 din 21-Noiembrie-2017
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 984/1999 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș“
Nr. 10 din 10-Ianuarie-2018
Ministerul Tineretului și Sportului
Ordin pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică și a Metodologiei privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Tineretului și Sportului în anul 2018
Nr. 14 din 11-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 45 din 17 ianuarie 2018

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 26 de unități administrativ-teritoriale din județul Galați
Nr. 1561 din 12-Decembrie-2017
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Normă pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative
Nr. 32 din 07-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 46 din 17 ianuarie 2018

Ministerul Sănătății
Ordin privind aprobarea formularelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare
Nr. 1532 din 29-Decembrie-2017
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.865/1/2017
Nr. 86 din 20-Noiembrie-2017
Colegiul Psihologilor din România
Dispoziție privind înregistrarea rezultatelor alegerilor din luna iulie 2017 pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România
Nr. 4 din 16-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 47 din 17 ianuarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 alin. (1) și alin. (13) din Codul de procedură penală
Nr. 635 din 17-Octombrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 475 din Codul de procedură penală
Nr. 636 din 17-Octombrie-2017
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea domnului chestor șef de poliție Bogdan Despescu din funcția de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Poliției Române
Nr. 23 din 17-Ianuarie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind împuternicirea domnului chestor principal de poliție Alexandru-Cătălin Ioniță pentru a îndeplini atribuțiile funcției de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Poliției Române
Nr. 24 din 17-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 48 din 17 ianuarie

Președintele României
Decret privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru
Nr. 55 din 17-Ianuarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 teza întâi raportate la art. 1, art. 3 teza a doua și art. 4-10 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a legii în ansamblul său
Nr. 566 din 19-Septembrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *