Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 411, 412, 413, 414 din 15 mai 2018

7 minute • Monitorul Oficial • 16 mai 2018


Monitorul Oficial nr. 411 din 15 mai 2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Bereni, Corunca și Crăciunești, județul Mureș
Nr. 303 din 03-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea stemei orașului Negrești-Oaș, județul Satu Mare
Nr. 304 din 03-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Andrid, Halmeu, Supur și Vama, județul Satu Mare
Nr. 305 din 03-Mai-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Vădastra, județul Olt
Nr. 128 din 06-Februarie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 9 unități administrativ-teritoriale din județul Caraș-Severin
Nr. 286 din 04-Aprilie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 50/2011 pentru reglementarea modalității de plată și recuperare a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare inițiate împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat funcții de demnitate publică, înalți funcționari publici, funcționari publici și personal contractual în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al unităților aflate în subordinea acesteia
Nr. 1907 din 25-Aprilie-2018
Agenția Națională de Integritate
Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Integritate nr. 7.962/2016
Nr. 4587 din 02-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 412 din 15 mai 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, precum și a altor acte normative în domeniul sănătății
Nr. 316 din 10-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Justiției
Nr. 318 din 10-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre privind darea în administrarea Administrației Fondului pentru Mediu a unor imobile aflate în proprietatea publică a statului, precum și pentru modificarea și actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 319 din 10-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituționale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea și funcționarea reprezentării României la Cartierul general al NATO și la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa – SHAPE
Nr. 320 din 10-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2013 privind declararea de interes public și de importanță națională a Campionatului European de Fotbal 2020, precum și a candidaturii României pentru organizarea la București a unor meciuri din cadrul Turneului final
Nr. 327 din 10-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul național de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale și a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte
Nr. 326 din 10-Mai-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situația centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție
Nr. 46 din 11-Mai-2018
Administrația Națională a Penitenciarelor
Decizie privind modificarea Deciziei directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 581/2016 pentru înființarea unui centru terapeutic pentru femei în cadrul Penitenciarului Gherla, realizat prin Programul RO23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni nonprivative de libertate“, finanțat de Mecanismul financiar norvegian 2009-2014
Nr. 441 din 02-Mai-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2018
Nr. 1619 din 02-Mai-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2018
Nr. 1618 din 02-Mai-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea Condițiilor-cadru de valabilitate asociate licenței pentru activitatea de furnizare de GNC/GNCV
Nr. 72 din 25-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 413 din 15 mai 2018

Senatul României
Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 15-16 mai 2018
Nr. 6 din 14-Mai-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), coroborat cu art. 8 alin. (5), art. 1 alin. (3), art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1)-(3), art. 7, art. 8, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și ale legii în ansamblul său
Nr. 806 din 07-Decembrie-2017
Guvernul României
Hotărâre privind plata contribuției României la Fondul voluntar al NATO pentru susținerea Armatei Naționale Afgane (ANA TF)
Nr. 324 din 10-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Pasaje inferioare pe Varianta de Ocolire Comarnic la Magistrala CF 300 și la DN1“, județul Prahova
Nr. 314 din 10-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Varianta de Ocolire Bușteni Nord km 1 + 020 – km 3 + 184“, județul Prahova
Nr. 315 din 10-Mai-2018
Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităților sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare
Nr. 96 din 20-Aprilie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru modificarea și completarea Normelor de apreciere a ovinelor și caprinelor de reproducție, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 22/2006
Nr. 1045 din 14-Mai-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale
Nr. 1951 din 27-Aprilie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
Nr. 1952 din 27-Aprilie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind susținerea măsurilor compensatorii în vederea recunoașterii actelor de studii de nivel licență, master sau postuniversitar eliberate de instituții acreditate de învățământ superior din străinătate
Nr. 3619 din 26-Aprilie-2018
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Decizie privind constituirea Comisiei de negociere pentru Metodologia privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, prin gestiune colectivă obligatorie
Nr. 49 din 03-Mai-2018
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Decizie privind constituirea Comisiei de negociere pentru Metodologia privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea și utilizarea prin modalitatea „Catch-up TV“ a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, prin gestiune colectivă obligatorie
Nr. 50 din 03-Mai-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Regulament pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind procedura de soluționare de către entitățile reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și a Legii nr. 74/2015 privind administratorii fondurilor de investiții alternative a petițiilor referitoare la activitatea acestora pe piața de capital
Nr. 4 din 25-Aprilie-2018
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Decizie pentru modificarea art. 19 alin. (2) din Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilității numerelor
Nr. 381 din 23-Aprilie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *