Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 415, 416, 417, 418 din 16 mai 2018

4 minute • Monitorul Oficial • 17 mai 2018


Monitorul Oficial nr. 415 din 16 mai 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în integralitatea sa
Nr. 792 din 05-Decembrie-2017
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, și al ministrului finanțelor publice nr. 1.144/1.672/2017 pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
Nr. 1937 din 26-Aprilie-2018
Ministerul Mediului
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, și al ministrului finanțelor publice nr. 1.144/1.672/2017 pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
Nr. 394 din 27-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 416 din 16 mai 2018

Parlamentul României
Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului
Nr. 84 din 30-Martie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de aderare, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului
Nr. 329 din 29-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 alin. (2) și (7) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată
Nr. 3 din 18-Ianuarie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 647/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sediu Tribunal Teleorman și Judecătorie Alexandria“, județul Teleorman
Nr. 313 din 10-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale a imobilului Mausoleul „Memorialul Eroilor Neamului“ aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului București și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 321 din 10-Mai-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 116/1/2018
Nr. 24 din 29-Martie-2018
Ministerul Apelor și Pădurilor
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 395/2018 pentru stabilirea caracteristicilor armelor de foc, a calibrelor acestora și a categoriilor de muniție care se pot folosi la vânătoare în România
Nr. 395 din 16-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 417 din 16 mai 2018

Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Contractului-cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE cofinanțare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017
Nr. 105 din 08-Mai-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Bogdan Samoilă din funcția de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne
Nr. 203 din 16-Mai-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Contractului-cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE cofinanțare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017
Nr. 394 din 07-Mai-2018
Primul-Ministru
Decizie privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Tămășoi-Moisil Radu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
Nr. 204 din 16-Mai-2018
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea domnului Dan Iliovici din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc
Nr. 205 din 16-Mai-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Marius-Sebastian Ionescu în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc
Nr. 206 din 16-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 418 din 16 mai 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 873/2017 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“
Nr. 322 din 10-Mai-2018
Ministerul Afacerilor Externe
Ordin privind cooperarea cu prestatorii externi de servicii în materie de solicitare a vizelor de intrare în România
Nr. 652 din 23-Aprilie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 3.341/1/2017
Nr. 12 din 22-Februarie-2018
Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâre privind aprobarea înființării Reprezentanței regionale Constanța
Nr. 3 din 21-Aprilie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *