Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 420, 421, 422, 423 din 17 mai 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 18 mai 2018


Monitorul Oficial nr. 420 din 17 mai 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1)-(3), art. 7 alin. (1)-(3) și (5)-(6), art. 8 alin. (1) și (5), art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
Nr. 808 din 07-Decembrie-2017
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
Ordin pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind supravegherea, întreținerea, testarea și inspecțiile în exploatare pentru instalațiile nucleare
Nr. 96 din 26-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 421 din 17 mai 2018

Camera Deputaților
Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
Nr. 26 din 16-Mai-2018
Senatul României
Hotărâre privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce privește aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor – COM (2018) 137 final
Nr. 61 din 09-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Nr. 282 din 03-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre privind transmiterea unui imobil aparținând domeniului public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Vaslui în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vaslui
Nr. 328 din 10-Mai-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea Standardului de pregătire profesională (SPP) pentru calificarea profesională Tehnician transporturi de nivel 4 al Cadrului național al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învățământul profesional și tehnic
Nr. 3503 din 29-Martie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii și codificării structurilor organizatorice (secții, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităților sanitare din România
Nr. 563 din 26-Aprilie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea componenței Grupului de revizuire a planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar și a componenței Comisiei de validare a planurilor-cadru de învățământ revizuite pentru învățământul primar
Nr. 3631 din 02-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 422 din 17 mai 2018

Parlamentul României
Lege pentru completarea art. 6 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000
Nr. 108 din 16-Mai-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 6 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000
Nr. 406 din 15-Mai-2018
Parlamentul României
Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
Nr. 109 din 16-Mai-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
Nr. 407 din 15-Mai-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și prorogarea unor termene
Nr. 110 din 16-Mai-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și prorogarea unor termene
Nr. 408 din 15-Mai-2018
Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Nr. 111 din 16-Mai-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Nr. 409 din 15-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea modificării datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și pentru trecerea acestuia din administrarea Ministerului Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și în folosința gratuită a Arhiepiscopiei Craiovei
Nr. 329 din 10-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale
Nr. 336 din 16-Mai-2018
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea activității de control oficial în unitățile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare și comercializare a produselor și subproduselor alimentare de origine nonanimală
Nr. 43 din 19-Aprilie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind aprobarea prețului maximal cu ridicata fără TVA pentru medicamentul FLEBOGAMMA DIF 50 mg/ml, soluție perfuzabilă 50 mg/ml, cutie cu 1 flacon x 100 ml soluție perfuzabilă (5 g)
Nr. 652 din 16-Mai-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Editura Didactică și Pedagogică – S.A.
Nr. 3557 din 13-Aprilie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Editura Didactică și Pedagogică – S.A.
Nr. 2053 din 14-Mai-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Editura Didactică și Pedagogică – S.A.
Nr. 1459 din 19-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 423 din 17 mai 2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 40 din 16-Mai-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.738/1/2017
Nr. 3 din 19-Februarie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *