Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 44, 45, 46 din 17 ianuarie 2019

6 minute • Monitorul Oficial • 11 februarie 2019


Monitorul Oficial nr. 44 din 17 ianuarie 2019

Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
Nr. 30 din 10-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
Nr. 59 din 10-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă în grad de Ofițer
Nr. 74 din 16-Ianuarie-2019
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 65 alin. (1) raportat la art. 64 alin. (1) lit. e) din Codul de procedură penală, precum și ale art. 338 din Codul de procedură penală
Nr. 665 din 30-Octombrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler
Nr. 75 din 16-Ianuarie-2019
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachet a) – porcine și pachet b) – păsări din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 pentru cererile de plată depuse începând cu anul 2018
Nr. 1502 din 12-Decembrie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și din instituțiile subordonate acestuia, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021
Nr. 50 din 15-Ianuarie-2019
Guvernul României
Rectificare referitoare la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
Nr. 114 din 17-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 45 din 17 ianuarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II art. 7 alin. (1) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 9 alin. (1) teza a doua și art. 13 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Nr. 658 din 30-Octombrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Nr. 775 din 29-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unui bun din domeniul public al statului aflat în administrarea Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, care funcționează în subordinea Ministerului Mediului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară și reevaluării
Nr. 6 din 09-Ianuarie-2019
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
Nr. 1524 din 20-Decembrie-2018
Ministerul Apărării Naționale
Ordin pentru modificarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naționale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.94/2017
Nr. M.6 din 04-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 46 din 17 ianuarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă din 1865
Nr. 524 din 17-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
Nr. 543 din 18-Septembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea doamnei Graziela Elena Vâjială în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România
Nr. 6 din 17-Ianuarie-2019
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea, la cerere, a doamnei Graziela Elena Vâjială din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale Anti-Doping
Nr. 5 din 17-Ianuarie-2019
Primul-Ministru
Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Ramona-Liliana Seciu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989
Nr. 8 din 17-Ianuarie-2019
Primul-Ministru
Decizie privind exercitarea de către domnul Andrei Stănișoară, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Relația cu Parlamentul
Nr. 7 din 17-Ianuarie-2019
MINISTERUL ENERGIEI
Ordin pentru aprobarea modelelor registrelor generale ale stocurilor de urgență și specifice și a modelelor registrelor speciale ale stocurilor de urgență și specifice în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2018 privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere
Nr. 869 din 27-Decembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru abrogarea unor dispoziții cuprinse în Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.594/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 24 de unități administrativ-teritoriale din județul Teleorman
Nr. 1671 din 10-Decembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru abrogarea unor dispoziții cuprinse în Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 132/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Bacău
Nr. 1672 din 10-Decembrie-2018
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin pentru reacreditarea Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa“ din București
Nr. 4000 din 18-Decembrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.576/1/2018
Nr. 24 din 26-Noiembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *