Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 445, 446, 447 din 29 mai 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 29 mai 2018


Monitorul Oficial nr. 445 din 29 mai 2018

Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară – COM(2018) 28
Nr. 27 din 23-Ianuarie-2018
Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la punerea în aplicare a pachetului de măsuri privind economia circulară: opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile – COM(2018) 32
Nr. 28 din 23-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 689/2014 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire Târgu Jiu“, precum și modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2014
Nr. 347 din 16-Mai-2018

Acord între Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării Naționale din Republica Elenă privind cooperarea în domeniul apărării
Nr. – din 09-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării Naționale din Republica Elenă privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la București la 9 martie 2018
Nr. 348 din 16-Mai-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru aprobarea costului serviciilor de copiere a informațiilor de interes public la nivelul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Nr. 320 din 19-Aprilie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea Procedurilor specifice privind aplicarea criteriilor în baza cărora pot fi nominalizați membrii Consiliului regiunilor viticole
Nr. 1054 din 23-Mai-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitățile administrativ-teritoriale Logrești și Berlești, județul Gorj, în unitatea administrativ-teritorială Pielești, județul Dolj, și în unitatea administrativ-teritorială Pătulele, județul Mehedinți
Nr. 321 din 19-Aprilie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea Procedurii privind emiterea și eliberarea avizelor necesare introducerii în intravilan a terenurilor agricole
Nr. 1056 din 25-Mai-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de monitorizare și control al respectării de către autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a condițiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizați, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați
Nr. 2062 din 16-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 446 din 29 mai 2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios
Nr. 437 din 25-Mai-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
Nr. 104 din 06-Martie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență privind eficientizarea activității Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ și pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Nr. 42 din 24-Mai-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 24 din unitatea administrativ-teritorială Urechești, județul Vrancea
Nr. 322 din 19-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 447 din 29 mai 2018

Camera Deputaților
Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor
Nr. 4 din 29-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre privind completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate“, pentru anul 2018
Nr. 370 din 24-Mai-2018
Ministerul Fondurilor Europene
Ordin privind procedura de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă europeană, prevăzute la art. 7 alin. (7) şi art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Nr. 418 din 17-Mai-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 13-a
Nr. 3742 din 24-Mai-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.560/2018 privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi din subordinea/coordonarea acestuia
Nr. 3751 din 25-Mai-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 891/2015 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA – S.A.
Nr. 4750 din 08-Mai-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale şi de modificare a unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
Nr. 97 din 25-Mai-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *