Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 448, 449, 450, 451 din 30 mai 2018

6 minute • Monitorul Oficial • 31 mai 2018


Monitorul Oficial nr. 448 din 30 mai 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe
Nr. 356 din 16-Mai-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale „Informatică Feroviară“ – S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A.
Nr. 2083 din 21-Mai-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale „Informatică Feroviară“ – S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A.
Nr. 484 din 19-Aprilie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale „Informatică Feroviară“ – S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A.
Nr. 1626 din 03-Mai-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.833/1/2017
Nr. 5 din 05-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 449 din 30 mai 2018

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea Specificațiilor tehnice pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară, realizate la nivel de unitate administrativ-teritorială
Nr. 357 din 10-Mai-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Instrucțiunile privind tipărirea și decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului finanțelor publice nr. 266/312/2005
Nr. 350 din 20-Martie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Instrucțiunile privind tipărirea și decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului finanțelor publice nr. 266/312/2005
Nr. 1946 din 26-Aprilie-2018
Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru recunoașterea furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate
Nr. 95 din 20-Aprilie-2018
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activităților nucleare și desemnarea experților acreditați în protecție radiologică
Nr. 102 din 07-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 450 din 30 mai 2018

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
Nr. 932 din 17-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea unor acte normative privind componența unei comisii interdepartamentale și modalitatea de desfășurare a activității acesteia
Nr. 364 din 24-Mai-2018
Ministerul Apelor și Pădurilor
Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 540/2009 pentru aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor în domeniul cinegetic, prevăzut de Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
Nr. 524 din 08-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 451 din 30 mai 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.213/2010 privind necesarul de efective de poliție militară pentru paza sediilor instanțelor și parchetelor militare, a bunurilor și valorilor aparținând acestora, supravegherea accesului și menținerea ordinii interioare necesare desfășurării normale a activității în aceste sedii
Nr. 362 din 24-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestora pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Cultură“
Nr. 360 din 24-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.416/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DN 71 Bâldana-Târgoviște-Sinaia, km 0+000-44+130, km 51+041-109+905“
Nr. 366 din 24-Mai-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene
Nr. 43 din 24-Mai-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societății OCH LOGISTIC AG – S.R.L.
Nr. 4.839 din 15-Mai-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul național de transport
Nr. 98 din 29-Mai-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2016 privind aprobarea venitului total și a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conductele de transport gaze naturale Isaccea 1-Negru Vodă 1
Nr. 99 din 29-Mai-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de Societatea PREMIER ENERGY – S.R.L.
Nr. 100 din 29-Mai-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate de distribuție pentru operarea sistemului de distribuție preluat, realizată de Societatea PREMIER ENERGY – S.R.L. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuție a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparținătoare municipiului Zimnicea, județul Teleorman
Nr. 101 din 29-Mai-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 121/2017 pentru aprobarea condițiilor de aplicare a tarifelor componenta de piață concurențială
Nr. 102 din 29-Mai-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 și aprobarea prețurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PREMIER ENERGY – S.R.L.
Nr. 103 din 29-Mai-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea prețurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PREMIER ENERGY – S.R.L. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuție a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparținătoare municipiului Zimnicea, județul Teleorman
Nr. 104 din 29-Mai-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *