Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 452, 453, 454, 455, 456 din 31 mai 2018

8 minute • Monitorul Oficial • 31 mai 2018


Monitorul Oficial nr. 452 din 31 mai 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru stabilirea numărului de posturi și a structurii organizatorice a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză
Nr. 371 din 24-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Argeș, Dolj, Prahova, Bacău, Gorj, Călărași, Ialomița, Suceava, Sibiu, Brașov, Constanța și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 373 din 24-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre privind preluarea podului peste râul Arieș, situat pe drumul național DN 1, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, județul Cluj, în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
Nr. 376 din 24-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bistrița“ al Județului Bistrița-Năsăud a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 377 din 24-Mai-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activității și delegarea unor competențe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
Nr. 50 din 22-Mai-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Grupului de lucru pentru evaluarea riscurilor la nivel național
Nr. 52 din 24-Mai-2018
Autoritatea pentru Reformă Feroviară
Decizie privind stabilirea valorii compensației unitare pentru transportul feroviar public de călători și a volumului de transport feroviar public de călători pe care operatorii de transport feroviar de călători îl pot executa în cadrul pachetului minim social pentru care aceștia primesc compensații de la bugetul de stat în anul 2018
Nr. 381 din 23-Mai-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România
Nr. 92 din 16-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 453 din 31 mai 2018

Parlamentul României
Lege pentru ratificarea Tratatului dintre România și Republica Federativă a Braziliei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Brasilia la 13 iunie 2017
Nr. 118 din 25-Mai-2018

Tratat între România și Republica Federativă a Braziliei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală
Nr. – din 13-Iunie-2017
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului dintre România și Republica Federativă a Braziliei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Brasilia la 13 iunie 2017
Nr. 435 din 25-Mai-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 503 alin. (2) pct. 3 și alin. (3) din Codul de procedură civilă
Nr. 57 din 13-Februarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 90 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Nr. 117 din 14-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătății pentru contractarea și implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 – Sprijin pentru autoritățile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge – unitățile de transfuzie – din spitale și utilizarea terapeutică a țesuturilor și celulelor umane
Nr. 367 din 24-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative
Nr. 368 din 24-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice și de cheltuieli aferente activității de reglementare în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și habitat, precum și a Normelor metodologice privind criteriile și modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenție în primă urgență la construcții vulnerabile și care prezintă pericol public
Nr. 369 din 24-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 454 din 31 mai 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 101 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
Nr. 42 din 30-Ianuarie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
Nr. 44 din 24-Mai-2018

Acord între Guvernul României și Guvernul Regatului Cambodgiei privind cooperarea în domeniile educației, științei, culturii, mass-mediei, tineretului și sportului
Nr. – din 09-Iulie-2017
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Cambodgiei privind cooperarea în domeniile educației, științei, culturii, mass-mediei, tineretului și sportului, semnat la Sinaia la 9 iulie 2017
Nr. 372 din 24-Mai-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2018
Nr. 2.135 din 30-Mai-2018
Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
Ordin privind modificarea și abrogarea unor reglementări referitoare la dimensionarea bugetului minim de timp
Nr. 53 din 24-Mai-2018
Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
Ordin privind autorizarea în România a auditorilor financiari autorizați în alte state membre și a auditorilor autorizați în țări terțe
Nr. 54 din 25-Mai-2018
Banca Națională a României
Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema 100 de ani de la încheierea Primului Război Mondial
Nr. 15 din 22-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 455 din 31 mai 2018

Camera Deputaților
Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
Nr. 32 din 30-Mai-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 249 din Codul de procedură penală
Nr. 146 din 27-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
Nr. 334 din 10-Mai-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta – Amendamente la anexa I la MARPOL (Formular B al Suplimentului la Certificatul internațional de prevenire a poluării cu hidrocarburi), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.276(70) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 28 octombrie 2016
Nr. 976 din 16-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 456 din 31 mai 2018

Parlamentul României
Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor care au acces în clădirea Palatului Parlamentului
Nr. 4 din 30-Mai-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 85 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
Nr. 98 din 01-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică – S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică“ prin transformare
Nr. 249 din 19-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate
Nr. 380 din 31-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea, la București, a celui de-al 38-lea Consiliu al Guvernatorilor Fundației Asia-Europa, în perioada 5-9 iunie 2018
Nr. 381 din 31-Mai-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *