Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr 459, 460, 461 si 462 din 20 iunie 2017

7 minute • Monitorul Oficial • 20 iunie 2017


Monitorul Oficial nr. 459 din 20 iunie 2017
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar pentru bunuri imobile aflate în administrarea unor instituții din subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale
Nr. 426 din 09-Iunie-2017


Guvernul României
Hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importanță națională Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I“
Nr. 425 din 09-Iunie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Medserv Min – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Nr. 866 din 09-Iunie-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Medserv Min – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Nr. 771 din 30-Mai-2017


MINISTERUL ENERGIEI

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Medserv Min – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Nr. 110 din 22-Mai-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.5. litera a „Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură“ din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020

Nr. 169 din 22-Mai-2017


Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

Ordin privind procedura de acordare, suspendare și retragere a statutului de prestator de servicii de încredere calificat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014

Nr. 449 din 30-Mai-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.393/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Caraș-Severin, ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.298/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Caraș-Severin și ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.162/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unități administrativ-teritoriale din județul Caraș-Severin

Nr. 524 din 19-Mai-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 2 și 3 din unitatea administrativ-teritorială Pui din județul Hunedoara

Nr. 534 din 22-Mai-2017
 
Monitorul Oficial nr. 460 din 20 iunie 2017
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii I.22 „Valoarea adăugată, calitatea produselor și utilizarea capturilor nedorite“ din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020

Nr. 157 din 18-Mai-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 3.945/1/2016

Nr. 21 din 03-Aprilie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 4.150/1/2016

Nr. 32 din 15-Mai-2017
 
Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017

Parlamentul României

Lege pentru modificarea art. 128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali

Nr. 140 din 16-Iunie-2017


Parlamentul României

Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei

Nr. 141 din 16-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali

Nr. 542 din 15-Iunie-2017


Parlamentul României

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, precum și pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistență socială

Nr. 142 din 16-Iunie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei

Nr. 557 din 16-Iunie-2017


Parlamentul României

Lege pentru completarea Legii locuinței nr. 114/1996

Nr. 143 din 16-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, precum și pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistență socială

Nr. 558 din 16-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii locuinței nr. 114/1996

Nr. 559 din 16-Iunie-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării și comercializarea semințelor de plante furajere

Nr. 151 din 17-Mai-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2016 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referință pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și ale prețurilor de referință pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2017

Nr. 43 din 13-Iunie-2017


Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile

Decizie pentru modificarea și completarea Procedurii privind clasificarea auditorilor statutari și firmelor de audit în funcție de riscul de afectare a credibilității raportărilor financiare, aprobată prin Decizia Consiliului superior al Consiliului de Supraveghere în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 27/2014

Nr. 32 din 25-Mai-2017
Monitorul Oficial nr. 462 din 20 iunie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale și a altor acte în domeniul protecției concurenței, în ansamblul său, și, în special, a prevederilor art. III pct. 1, 5 și 6 din ordonanță, ale Legii nr. 117/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale și a altor acte în domeniul protecției concurenței, în ansamblul său, și, în special, a prevederilor articolului unic pct. 6 și 8 din lege, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, în ansamblul său, și, în special, a prevederilor art. 50 pct. 1 și 5 din ordonanța de urgență și ale Legii nr. 20/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996

Nr. 152 din 14-Martie-2017


Banca Națională a României

Ordin privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituții Financiare Nebancare ținut la Banca Națională a României a Societății ALBER HOLDING FINANCE I.F.N. – S.A.

Nr. 525 din 26-Mai-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru eliberarea domnului Dan Dumitrescu din funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății

Nr. 479 din 20-Iunie-2017


Autoritatea Electorală Permanentă

Listă partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, la alegerile locale parțiale desfășurate conform Hotărârii Guvernului nr. 251/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru primari în unele circumscripții electorale

Nr. 1 din 19-Iunie-2017


 
Sursa

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *