Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr 463, 464, 465, 466 si 467 din 21 iunie 2017

5 minute • Monitorul Oficial • 21 iunie 2017


Monitorul Oficial nr. 463 din 21 iunie 2017
Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

Nr. 82 din 28-Februarie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral 1 din unitatea administrativ-teritorială Cochirleanca, județul Buzău

Nr. 562 din 30-Mai-2017


Guvernul României

Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Constanța de către domnul Jeacă Dumitru

Nr. 433 din 09-Iunie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile

Nr. 895 din 16-Iunie-2017
Monitorul Oficial nr. 464 din 21 iunie 2017
Parlamentul României

Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana la 21 decembrie 2015

Nr. 100 din 10-Mai-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana la 21 decembrie 2015

Nr. 455 din 10-Mai-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 2 februarie 2017 și la București la 9 februarie 2017 și la 13 februarie 2017 între Guvernul României și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de construcție a variantei de ocolire a municipiului Constanța, semnat la București la 7 decembrie 2005

Nr. 421 din 09-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor – Centrul de Testare a Soiurilor Tâncăbești, județul Ilfov, și scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor terenuri retrocedate, în condițiile legii

Nr. 424 din 09-Iunie-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole și încadrării localităților pe regiuni viticole, podgorii și centre viticole

Nr. 199 din 16-Iunie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie din 25 aprilie 2017

Nr. 13 din 25-Aprilie-2017


Consiliul Superior al Magistraturii

Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006

Nr. 671 din 12-Iunie-2017
Monitorul Oficial nr. 465 din 21 iunie 2017
Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) și ale art. 73 pct. 1 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață

Nr. 74 din 28-Februarie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița, prin desființarea Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Bistrița, și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 422 din 09-Iunie-2017


Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

Ordin pentru aprobarea Procedurii de acordare a Avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obținerii vizei de lungă ședere în România pentru desfășurarea de activități comerciale

Nr. 689 din 31-Mai-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 3.971/1/2016

Nr. 22 din 03-Aprilie-2017
Monitorul Oficial nr. 466 din 21 iunie 2017
Parlamentul României

Moțiune „România nu poate fi confiscată! Apărăm democrația și votul românilor!“

Nr. 2MC din 21-Iunie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

Nr. 73 din 28-Februarie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin pentru modificarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.969/2017

Nr. 4068 din 15-Iunie-2017
Monitorul Oficial nr. 467 din 21 iunie 2017
Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial

Nr. 894 din 16-Iunie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 3.970/1/2016
Nr. 25 din 10-Aprilie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 4.105/1/2016

Nr. 33 din 15-Mai-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *