Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 465, 466, 467, 468 din 6 iunie 2018

6 minute • Monitorul Oficial • 06 iunie 2018


Monitorul Oficial nr. 465 din 6 iunie 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligații de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 121 din 04-Iunie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligații de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 439 din 04-Iunie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu – Al doilea Raport anual privind Instrumentul pentru refugiații din Turcia – COM (2018) 91 final
Nr. 69 din 29-Mai-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Reforma structurii administrative a școlilor europene – COM (2018) 152 final
Nr. 70 din 29-Mai-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă – COM (2018) 171 final
Nr. 71 din 29-Mai-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 85 alin. (1) lit. a) și art. 87 din Codul penal
Nr. 159 din 27-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996
Nr. 162 din 27-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021
Nr. 365 din 24-Mai-2018
Primul-Ministru
Decizie privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat de către domnul Romulus Cătălin Pantazi
Nr. 214 din 05-Iunie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat de către domnul Doru Eduard Clăbescu
Nr. 215 din 05-Iunie-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne
Nr. 49 din 22-Mai-2018
Partide Politice
Cuantum total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Erdélyi Magyar Néppárt – Partidul Popular Maghiar din Transilvania
Nr. – din 06-Iunie-2018
Curtea Constituțională a României
Rectificare referitoare la Decizia Curții Constituționale nr. 792 din 5 decembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în integralitatea sa
Nr. 792 din 05-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 466 din 6 iunie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Nr. 275 din 24-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea Listei proiectelor strategice de investiții care urmează a fi pregătite și atribuite în parteneriat public-privat de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză
Nr. 357 din 24-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Nr. 382 din 31-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al județului Neamț, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț
Nr. 383 din 31-Mai-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.173/2010 privind constituirea și funcționarea grupului de experți responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar și asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituțiilor Uniunii Europene
Nr. 709 din 31-Mai-2018
Consiliul Concurenței
Ordin pentru aprobarea Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 61 alin. (1), (2) și alin. (3) lit. a) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european
Nr. 467 din 02-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 467 din 6 iunie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 207 alin. (1) din Codul de procedură penală
Nr. 144 din 27-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 99 lit. r) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
Nr. 161 din 27-Martie-2018
Consiliul Concurenței
Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar
Nr. 466 din 02-Aprilie-2018
Consiliul Concurenței
Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind analiza și soluționarea plângerilor referitoare la încălcarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european
Nr. 468 din 02-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 468 din 6 iunie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 113 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
Nr. 129 din 20-Martie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea Orientărilor metodologice generale pentru elaborarea curriculumului în dezvoltare locală pentru clasele a XI-a și a XII-a ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, și pentru clasa a XI-a învățământ profesional
Nr. 3502 din 29-Martie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 3.531/1/2017
Nr. 25 din 16-Aprilie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *