Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 468, 469, 470, 471, 472 din 22 iunie 2017

6 minute • Monitorul Oficial • 22 iunie 2017


Monitorul Oficial nr. 468 din 22 iunie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 lit. a) și ale art. 27 lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată

Nr. 225 din 04-Aprilie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei „în cazul în care conviețuiesc“ din cuprinsul dispozițiilor art. 5 lit. c) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie

Nr. 264 din 27-Aprilie-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii I.21 „Eficiență energetică și atenuarea schimbărilor climatice – Înlocuirea sau modernizarea motoarelor principale sau auxiliare“ din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020

Nr. 165 din 18-Mai-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

Nr. 4020 din 06-Iunie-2017


Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

Ordin privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

Nr. 409 din 11-Mai-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

Nr. 737 din 24-Mai-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

Nr. 703 din 16-Mai-2017


Ministerul Justiției

Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.333/C/2013

Nr. 1618/C din 13-Iunie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.106/2016 privind componența nominală a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

Nr. 4060 din 14-Iunie-2017

Monitorul Oficial nr. 469 din 22 iunie 2017

Camera Deputaților

Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Cartea albă privind viitorul Europei. Reflecții și scenarii pentru UE-27 până în 2025 COM (2017) 2025

Nr. 53 din 20-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moțoc“ Perieni, prin desființarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni, și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 423 din 09-Iunie-2017


Ministerul Apărării Naționale

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale „RO-ARMYCATERING“ – S.A., filială a Companiei Naționale „ROMTEHNICA“ – S.A.

Nr. M.44 din 15-Mai-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale „RO-ARMYCATERING“ – S.A., filială a Companiei Naționale „ROMTEHNICA“ – S.A.

Nr. 841 din 07-Iunie-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale „RO-ARMYCATERING“ – S.A., filială a Companiei Naționale „ROMTEHNICA“ – S.A.

Nr. 714 din 18-Mai-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.092/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unități administrativ-teritoriale și ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.201/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava

Nr. 518 din 18-Mai-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice București

Nr. 659 din 14-Iunie-2017


Administrația Națională a Penitenciarelor

Decizie pentru stabilirea modului de completare a Registrului de evidență privind utilizarea mijloacelor de imobilizare

Nr. 840 din 13-Iunie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 470 din 22 iunie 2017

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară

Nr. 4 din 13-Iunie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie din 6 martie 2017

Nr. 15 din 06-Martie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 471 din 22 iunie 2017

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 239/2009 privind interdicția pescuitului în timpul nopții

Nr. 191 din 12-Iunie-2017


Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate

Ordin privind aprobarea tarifului orar de plată a serviciilor prestate de către experții în domeniul managementului calității în sănătate

Nr. 127 din 14-Iunie-2017


Ministerul Mediului

Ordin pentru aprobarea derogării pentru specia Castor fiber

Nr. 838 din 07-Iunie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 4.152/1/2016

Nr. 31 din 15-Mai-2017


Banca Națională a României

Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2017

Nr. 10 din 16-Iunie-2017


Autoritatea Electorală Permanentă

Listă partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, la alegerile locale parțiale desfășurate conform Hotărârii Guvernului nr. 251/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru primari în unele circumscripții electorale

Nr. 2 din 21-Iunie-2017


Guvernul României

Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 975/2016

Nr. 975 din 22-Iunie-2017


Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiției și libertăților cetățenești nr. 1.782/C/2009

Nr. 1782/C din 22-Iunie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 472 din 22 iunie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (1) și art. 21 alin. (1) din Codul de procedură penală

Nr. 257 din 26-Aprilie-2017


Ministerul Apărării Naționale

Ordin pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012

Nr. M.63 din 13-Iunie-2017


Ministerul Mediului

Ordin pentru aprobarea derogării pentru unele specii de pești

Nr. 842 din 07-Iunie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (1) și art. 21 alin. (1) din Codul de procedură penală

Nr. 257 din 26-Aprilie-2017


Ministerul Apărării Naționale

Ordin pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012

Nr. M.63 din 13-Iunie-2017


Ministerul Mediului

Ordin pentru aprobarea derogării pentru unele specii de pești

Nr. 842 din 07-Iunie-2017
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *