Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 469, 470, 471, 472, 473 din 7 iunie 2018

8 minute • Monitorul Oficial • 08 iunie 2018


Monitorul Oficial nr. 469 din 7 iunie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Națională a Sării – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 395 din 31-Mai-2018
Ministerul Tineretului și Sportului
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță pentru Ministerul Tineretului și Sportului și unitățile din subordinea acestuia
Nr. 386 din 17-Mai-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor Publice a operațiunii de răscumpărare anticipată a unei serii de obligațiuni denominate în dolari, scadentă în data de 7 februarie 2022, și de preschimbare a acesteia sau a unei părți din aceasta cu obligațiuni noi, prin contractarea unui împrumut pe piețele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes“, în sumă totală de până la 1,5 miliarde dolari, cu maturitatea de 30 de ani, și desemnarea administratorilor tranzacției
Nr. 2.180 din 06-Iunie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.632/1/2017
Nr. 9 din 19-Februarie-2018
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Hotărâre în Cauza Dimon împotriva României
Nr. – din 27-Noiembrie-2012

Monitorul Oficial nr. 470 din 7 iunie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3, art. 4, art. 5 alin. (3), art. 7 alin. (1)-(3) și (5)-(6), art. 8 și art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și legea în ansamblul său
Nr. 620 din 10-Octombrie-2017
Ministerul Transporturilor
Ordin pentru aprobarea Listei standardelor românești care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcațiuni de agrement
Nr. 978 din 16-Mai-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta – Amendamente la anexa V la MARPOL (Substanțele HME și modelul Jurnalului de înregistrare a operațiunilor de descărcare a gunoiului), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.277(70) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 28 octombrie 2016
Nr. 979 din 16-Mai-2018
Guvernul României
Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 346/2018 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice
Nr. 346 din 07-Iunie-2018
Guvernul României
Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 210/2018 privind modificarea datelor de identificare și transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea, în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Vrancea
Nr. 210 din 07-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 471 din 7 iunie 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum și pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina
Nr. 122 din 04-Iunie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 74 alin. (6) din Codul de procedură penală
Nr. 145 din 27-Martie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum și pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina
Nr. 440 din 04-Iunie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
Nr. 160 din 27-Martie-2018
Ministerul Justiției
Ordin privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru anul 2018
Nr. 1940/C din 23-Mai-2018
Ministerul Justiției
Ordin privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat pentru anii 2017-2018
Nr. 1941/C din 23-Mai-2018
Ministerul Justiției
Ordin privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică și care vor promova concursul de dobândire a calității de notar public în anul 2018
Nr. 1942/C din 23-Mai-2018
Ministerul Justiției
Ordin privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2018
Nr. 1943/C din 23-Mai-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și prelungit „Triki Riki“ din municipiul Suceava
Nr. 3685 din 14-Mai-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială „Sf. Antim Ivireanul“ din municipiul Timișoara
Nr. 3686 din 14-Mai-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ „liceal“, profilul „real“, specializarea „științe ale naturii“ din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Liceul „Don Orione“ din municipiul Oradea
Nr. 3694 din 14-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 472 din 7 iunie 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 120 din 04-Iunie-2018
Parlamentul României
Lege pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
Nr. 125 din 07-Iunie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 438 din 04-Iunie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
Nr. 445 din 06-Iunie-2018
Președintele României
Decret privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, post-mortem, unui comandor din Ministerul Apărării Naționale
Nr. 441 din 06-Iunie-2018
Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la recomandarea de Decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor privind un pact mondial pentru mediu – COM(2018)138
Nr. 35 din 06-Iunie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 442 din 06-Iunie-2018
Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu – Raport privind progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a Agendei europene privind migrația – COM(2018)250
Nr. 36 din 06-Iunie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1)-(3), art. 7 alin. (1)-(3) și (5)-(6), art. 8 alin. (1) și (5), art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
Nr. 812 din 07-Decembrie-2017
Guvernul României
Hotărâre privind unele măsuri referitoare la pregătirea și exercitarea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019
Nr. 396 din 31-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 473 din 7 iunie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 105 alin. (1) și (2) și ale art. 106 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, în interpretarea dată prin Decizia nr. 11 din 18 aprilie 2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Nr. 38 din 30-Ianuarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în integralitatea sa
Nr. 93 din 01-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie asupra cererii de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională dintre ministrul justiției, pe de o parte, și Președintele României, pe de altă parte
Nr. 358 din 30-Mai-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *