Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 47, 48, 49, 50 din 18 ianuarie 2019

5 minute • Monitorul Oficial • 11 februarie 2019


Monitorul Oficial nr. 47 din 18 ianuarie 2019

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru aprobarea documentului „Propunerea tuturor operatorilor de transport și de sistem privind cerințele organizaționale cheie, rolurile și responsabilitățile (KORRR) pentru schimbul de date în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2017/1.485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice“
Nr. 1 din 16-Ianuarie-2019
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.063/2018
Nr. 22 din 12-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 48 din 18 ianuarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5, art. 6, art. 7, art. 62 alin. (2), art. 63 alin. (1), art. 64 alin. (5), art. 65 alin. (3), art. 70 alin. (1), (3) și alin. (4) lit. a), b), c), d) și g), art. 71 alin. (6), art. 72 alin. (5), art. 78, art. 79, art. 83, art. 86, art. 87 alin. (1) lit. a) și b), art. 90, art. 91 alin. (3), art. 92 alin. (5) și (6), art. 96 alin. (1) lit. e) și alin. (2) și art. 97 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Nr. 668 din 30-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind comasarea, actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Satu Mare
Nr. 2 din 09-Ianuarie-2019
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea activității de control oficial în unitățile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare și comercializare a produselor și subproduselor alimentare de origine nonanimală
Nr. 206 din 27-Decembrie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau dimensiuni ce depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
Nr. 1236 din 07-August-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau dimensiuni ce depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
Nr. 6509 din 18-Decembrie-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau dimensiuni ce depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
Nr. 126 din 13-Noiembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Olt
Nr. 1778 din 27-Decembrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind nominalizarea Autorității Naționale pentru Calificări în calitate de punct național de contact pentru recunoașterea calificărilor și pentru cererile, întrebările și comunicările referitoare la European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO) – Clasificarea europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor
Nr. 5658 din 11-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 49 din 18 ianuarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 și art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
Nr. 659 din 30-Octombrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Pavel-Cristian Balaj în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale Anti-Doping
Nr. 9 din 17-Ianuarie-2019
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava
Nr. 1774 din 27-Decembrie-2018
Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
Ordin privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziție publică
Nr. 2717 din 27-Decembrie-2018
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
Ordin privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziție publică
Nr. 318 din 27-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 50 din 18 ianuarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic [cu referire la art. 109 alin. (3), (4), (6)-(11), (13) și (14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002] din Legea pentru modificarea art. 109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Nr. 684 din 06-Noiembrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind modificarea și completarea Metodologiei pentru stabilirea criteriilor și procedurilor de evaluare și certificare ale evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.629/2018
Nr. 5695 din 14-Decembrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare
Nr. 3015 din 08-Ianuarie-2019
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2019, precum și pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale
Nr. 116 din 18-Ianuarie-2019

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *