Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 478, 479, 480, 481, 482 din 26 iunie 2017

8 minute • Monitorul Oficial • 26 iunie 2017


M. Of. Partea I nr. 478 din 26 Iunie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 18 lit. b), art. 20 alin. (7) și art. 55 pct. 3 lit. a) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere

Nr. 230 din 06-Aprilie-2017


Ministerul Afacerilor Interne

Ordin privind elaborarea analizei de risc la securitatea fizică a obiectivelor, bunurilor, valorilor și transporturilor speciale din responsabilitatea structurilor Ministerului Afacerilor Interne

Nr. 67 din 09-Iunie-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii I.2 – Servicii de consiliere din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020

Nr. 159 din 18-Mai-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind abrogarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.301/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Sălaj

Nr. 549 din 26-Mai-2017

M. Of. Partea I nr. 479 din 26 Iunie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 43 și art. 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România

Nr. 171 din 21-Martie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5, art. 38, art. 39 și art. 40 din Legea concurenței nr. 21/1996

Nr. 172 din 21-Martie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.164/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 14 unități administrativ-teritoriale din județul Galați și ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.238/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unități administrativ-teritoriale din județul Galați

Nr. 577 din 07-Iunie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

rdin pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.131/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unități administrativ-teritoriale din județul Teleorman și ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.161/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unități administrativ-teritoriale din județul Teleorman

Nr. 578 din 07-Iunie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2017

Nr. 4031 din 08-Iunie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 347/1/2017

Nr. 11 din 12-Aprilie-2017

M. Of. Partea I nr. 480 din 26 Iunie 2017

Ministerul Afacerilor Interne

Ordin privind aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de consolidare și dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru perioada 2017-2019

Nr. 70 din 13-Iunie-2017


Ministerul Afacerilor Interne

Ordin privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 2017-2020, a Strategiei naționale anticorupție

Nr. 72 din 15-Iunie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.090/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în nouă unități administrativ-teritoriale din județul Prahova, Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.113/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unități administrativ-teritoriale din județele Maramureș, Prahova și Tulcea și ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.139/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județele Prahova, Sibiu și Tulcea

Nr. 520 din 18-Mai-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 888/2014 privind aprobarea cuantumului tarifului pentru activitățile desfășurate de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale în domeniul medicamentelor de uz uman

Nr. 648 din 13-Iunie-2017

M. Of. Partea I nr. 481 din 26 Iunie 2017

Primul-Ministru

Decizie pentru numirea doamnei Irina Elisabeta Kovács în funcția de secretar de stat la Ministerul Educației Naționale

Nr. 482 din 26-Iunie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind eliberarea domnului Király András György din funcția de secretar de stat la Ministerul Educației Naționale

Nr. 481 din 26-Iunie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 176/2015 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate, precum și a condițiilor de aplicare a tarifelor reglementate și a tarifelor componenta de piață concurențială

Nr. 50 din 22-Iunie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 69/2016 privind aprobarea valorilor prețurilor de referință pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență

Nr. 51 din 22-Iunie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

Nr. 52 din 22-Iunie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014

Nr. 55 din 22-Iunie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea AMARAD DISTRIBUȚIE – S.R.L.

Nr. 56 din 22-Iunie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ EST – S.A.

Nr. 57 din 22-Iunie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PROGAZ P&D – S.A.

Nr. 58 din 22-Iunie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea SALGAZ – S.A.

Nr. 59 din 22-Iunie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA – S.R.L.

Nr. 60 din 22-Iunie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DISTRIGAZ VEST – S.A.

Nr. 61 din 22-Iunie-2017

M. Of. Partea I nr. 482 din 26 Iunie 2017

Senatul României

Hotărâre privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului

Nr. 77 din 26-Iunie-2017


Senatul României

Hotărâre privind revocarea din funcție a unui secretar general adjunct al Senatului

Nr. 76 din 26-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența nominală a membrilor Comitetului de amenajare a spațiului maritim

Nr. 406 din 31-Mai-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Erwin Șimșensohn din funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii și Identității Naționale

Nr. 483 din 26-Iunie-2017


Ministerul Apărării Naționale

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.78/2011 privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei de expertiză medicală și a Comisiei superioare de expertiză medicală din cadrul Centrului de Medicină Navală

Nr. M.60 din 12-Iunie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Gabriel Stătescu din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

Nr. 484 din 26-Iunie-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii I.1 „Inovare“ din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020

Nr. 160 din 18-Mai-2017


Ministerul Apelor și Pădurilor

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor

Nr. 584 din 12-Iunie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *