Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr 483, 484, 485, 486, 487 din 27 iunie 2017

7 minute • Monitorul Oficial • 28 iunie 2017


Monitorul Oficial nr 483 din 27 iunie 2017
Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 130 alin. (2) lit. b) [cu referire la pct. 11 și pct. 14] din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor

Nr. 75 din 28-Februarie-2017


Președintele României

Decret privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru

Nr. 570 din 27-Iunie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 165 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Nr. 88 din 28-Februarie-2017
 
Monitorul Oficial nr 484 din 27 iunie 2017
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii I.15 – Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin și adaptarea pescuitului la protecția speciilor din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020

Nr. 162 din 18-Mai-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 283/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Ialomița și ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.305/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unități administrativ-teritoriale din județul Ialomița

Nr. 541 din 24-Mai-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.121/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 24 de unități administrativ-teritoriale din județul Dolj, Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.209/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 43 de unități administrativ-teritoriale din județul Dolj, Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.213/2016, privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unități administrativ-teritoriale din județul Dolj și ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.220/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unități administrativ-teritoriale din județul Dolj

Nr. 542 din 24-Mai-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind abrogarea unor dispoziții cuprinse în ordinele directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.149/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unități administrativ-teritoriale din județul Vrancea, nr. 1.182/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unități administrativ-teritoriale din județul Vrancea și abrogarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.210/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Mera din județul Vrancea

Nr. 581 din 07-Iunie-2017


Ministerul Justiției

Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea examenului de definitivat și a concursului de admitere în funcția de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1.494/C/2014

Nr. 1619/C din 13-Iunie-2017
Monitorul Oficial nr 485 din 27 iunie 2017
Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea Strategiei naționale pentru românii de pretutindeni pentru perioada 2017-2020

Nr. 405 din 31-Mai-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor VI.1 și VI.2 din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020

Nr. 161 din 18-Mai-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.123/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale și ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.148/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unități administrativ-teritoriale din județul Constanța

Nr. 539 din 24-Mai-2017
Monitorul Oficial nr 486 din 27 iunie 2017
Președintele României

Decret privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Comandor

Nr. 567 din 26-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

Nr. 568 din 26-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

Nr. 569 din 26-Iunie-2017


Ministerul Afacerilor Interne

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă și Fondului pentru azil, migrație și integrare

Nr. 76 din 19-Iunie-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii IV.3 „Măsuri de marketing“ din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020

Nr. 163 din 18-Mai-2017


Ministerul Tineretului și Sportului

Ordin privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă

Nr. 631 din 19-Iunie-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă

Nr. 890 din 20-Iunie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravențiile și să aplice amenzile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991

Nr. 840 din 07-Iunie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

Nr. 695 din 26-Iunie-2017


Agenția Națională de Administrare Fiscală

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2015 privind competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia

Nr. 1817 din 20-Iunie-2017


Ministerul Culturii și Identității Naționale

Ordin privind radierea din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric Casă, situat în municipiul București, sectorul 1, Str. Berzei nr. 42, având cod LMI B-II-m-B-18138

Nr. 2309 din 23-Mai-2017


Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Hotărâre în Cauza Prăjină împotriva României

Nr. – din 07-Ianuarie-2014
Monitorul Oficial nr 487 din 27 iunie 2017

Parlamentul României

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

Nr. 152 din 27-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind trecerea în rezervă a unui general cu patru stele din Ministerul Apărării Naționale

Nr. 576 din 27-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

Nr. 575 din 27-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naționale

Nr. 578 din 27-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naționale

Nr. 577 din 27-Iunie-2017


Camera Deputaților

Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat

Nr. 54 din 27-Iunie-2017


Președintele României

Decret pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile și la Protocolul la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town la 16 noiembrie 2001

Nr. 579 din 27-Iunie-2017


Camera Deputaților

Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

Nr. 55 din 27-Iunie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru numirea domnului Ion Ciprian Preda în funcția de secretar de stat la Ministerul Cercetării și Inovării

Nr. 485 din 27-Iunie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 154/2016 privind stabilirea componenței Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

Nr. 486 din 27-Iunie-2017


Agenția Națională pentru Resurse Minerale

Ordin privind aprobarea Licenței de dare în administrare pentru explorare nr. 20.178/2017 în perimetrul Crasna, județul Sălaj

Nr. 131 din 21-Iunie-2017


 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *