Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 488, 489, 490, 491 si 492 din 28 iunie 2017

7 minute • Monitorul Oficial • 29 iunie 2017


Monitorul Oficial nr. 488 din 28 iunie 2017
Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare

Nr. 96 din 07-Martie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea Programului statistic național anual 2017

Nr. 431 din 09-Iunie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 634/1/2017

Nr. 14 din 25-Aprilie-2017
Monitorul Oficial nr. 489 din 28 iunie 2017
Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 47 [cu referire la pct. 4 lit. C din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc] din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative, precum și ale ordonanței de urgență în ansamblu

Nr. 72 din 28-Februarie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (1) lit. a) și art. 83 alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, precum și a celor ale art. 17 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor

Nr. 97 din 07-Martie-2017


Ministerul Sănătății
Ordin pentru aprobarea Statutului Colegiului Fizioterapeuților din România
Nr. 679 din 19-Iunie-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin privind alocarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităților conform Programului „Termoficare 2006-2020 căldură și confort“

Nr. 3423 din 23-Iunie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ – S.A.

Nr. 48 din 22-Iunie-2017


Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 273/2017 privind aprobarea comisiilor de experți care funcționează pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare și funcționare a acestora și a atribuțiilor comisiilor de experți care funcționează pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate și ale coordonatorilor naționali pentru implementarea programelor naționale de sănătate curative
Nr. 408 din 30-Mai-2017


Autoritatea Electorală Permanentă

Listă partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, la alegerile locale parțiale desfășurate conform Hotărârii Guvernului nr. 251/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru primari în unele circumscripții electorale

Nr. 5 din 27-Iunie-2017
Monitorul Oficial nr. 490 din 28 iunie 2017
Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, în ansamblul său, precum și a dispozițiilor art. II art. 8 alin. (1), art. II art. 18 și art. II art. 19 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

Nr. 189 din 23-Martie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind eliberarea domnului Alexandru-Mihai Ghigiu din funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

Nr. 487 din 28-Iunie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind unele măsuri pentru exercitarea funcției de secretar general al Guvernului

Nr. 488 din 28-Iunie-2017
Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017
Parlamentul României

Lege pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Nr. 144 din 26-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Nr. 563 din 26-Iunie-2017


Parlamentul României

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi

Nr. 145 din 26-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi

Nr. 564 din 26-Iunie-2017


Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (4^1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Nr. 146 din 26-Iunie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Nr. 565 din 26-Iunie-2017


Parlamentul României

Lege pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Nr. 147 din 26-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Nr. 566 din 26-Iunie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare

Nr. 109 din 09-Martie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare

Nr. 162 din 16-Martie-2017


Ministerul Apărării Naționale

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale RO-ARMYSECURITY – S.A., filială a Companiei Naționale „Romtehnica“- S.A.

Nr. M.45 din 15-Mai-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale RO-ARMYSECURITY – S.A., filială a Companiei Naționale „Romtehnica“- S.A.

Nr. 739 din 24-Mai-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale RO-ARMYSECURITY – S.A., filială a Companiei Naționale „Romtehnica“- S.A.

Nr. 902 din 19-Iunie-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii III.2 – Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costurile de funcționare și animare) – Selectarea grupurilor de acțiune locală pentru pescuit (FLAG-uri) din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020
Nr. 181 din 31-Mai-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordn pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale din coordonarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale

Nr. 899 din 22-Iunie-2017
Monitorul Oficial nr. 492 din 28 iunie 2017

Parlamentul României

Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Nr. 153 din 28-Iunie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea doamnei Simona-Gabriela Baltag în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

Nr. 489 din 28-Iunie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Nr. 580 din 28-Iunie-2017


Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice

Ordin privind aprobarea Metodologiei de selecție și modului de interacțiune a autorităților/ entităților contractante cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice în legătură cu intenția de modificare a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, respectiv a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, în condițiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 și la art. 238 din Legea nr. 99/2016

Nr. 141 din 14-Iunie-2017


 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *