Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 49, 50, 51, 52, 54, 55 din 18 ianuarie 2018

9 minute • Monitorul Oficial • 18 ianuarie 2018


Monitorul Oficial nr. 49 din 18 ianuarie 2018

Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Programului geologic la nivel național
Nr. 27 din 15-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Programului geologic la nivel național
Nr. 44 din 15-Ianuarie-2018
Parlamentul României
Lege pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
Nr. 28 din 15-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
Nr. 45 din 15-Ianuarie-2018
Parlamentul României
Lege pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
Nr. 30 din 15-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
Nr. 47 din 15-Ianuarie-2018
Parlamentul României
Lege pentru modificarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
Nr. 31 din 15-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
Nr. 48 din 15-Ianuarie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.155/868/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol
Nr. 472 din 27-Decembrie-2017
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.155/868/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol
Nr. 3132 din 29-Noiembrie-2017
Agenţia Naţională Anti-Doping
Ordin privind aprobarea cuantumului taxei de prelevare a probelor de control doping
Nr. 3 din 08-Ianuarie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.914/1/2017
Nr. 81 din 06-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 50 din 18 ianuarie 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români
Nr. 14 din 12-Ianuarie-2018
Parlamentul României
Lege pentru completarea anexei nr. 1 la Legea pomiculturii nr. 348/2003
Nr. 25 din 15-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români
Nr. 29 din 11-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru completarea anexei nr. 1 la Legea pomiculturii nr. 348/2003
Nr. 42 din 12-Ianuarie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2017 pentru înființarea Centrului Național de Management al Apei Grele
Nr. 26 din 15-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2017 pentru înființarea Centrului Național de Management al Apei Grele
Nr. 43 din 12-Ianuarie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Jegălia, județul Călărași
Nr. 939 din 20-Decembrie-2017
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Cornu, județul Prahova
Nr. 961 din 28-Decembrie-2017
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea Procedurii de recunoaștere a operatorilor economici care desfășoară activități privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr și/sau din rafinarea zahărului brut din trestie
Nr. 10 din 15-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 51 din 18 ianuarie 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe
Nr. 20 din 15-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe
Nr. 37 din 12-Ianuarie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin pentru aprobarea Regulamentului de gestionare a situațiilor de urgență specifice tipului de risc căderi masive de zăpadă și riscurile asociate acestora
Nr. 1576 din 27-Octombrie-2017
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru aprobarea Regulamentului de gestionare a situațiilor de urgență specifice tipului de risc căderi masive de zăpadă și riscurile asociate acestora
Nr. 161 din 28-Decembrie-2017
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea unor programe școlare pentru învățământul primar și pentru învățământul gimnazial
Nr. 5676 din 19-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 52 din 18 ianuarie 2018

Parlamentul României
Lege privind anularea unor obligații fiscale
Nr. 29 din 15-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind anularea unor obligații fiscale
Nr. 46 din 15-Ianuarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor Hotărârii Parlamentului României nr. 85/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea și funcționarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații
Nr. 720 din 15-Noiembrie-2017
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator
Nr. 3024 din 08-Ianuarie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator
Nr. 3337 din 29-Decembrie-2017
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Ordin privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator
Nr. 1168 din 14-Decembrie-2017
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator
Nr. 492 din 10-Ianuarie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.327/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unități administrativ-teritoriale din județul Bacău
Nr. 1596 din 18-Decembrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Surdila-Găiseanca, județul Brăila
Nr. 1660 din 22-Decembrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Vișina, județul Olt
Nr. 1659 din 22-Decembrie-2017
Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.485/2017
Nr. 3017 din 08-Ianuarie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.182/1/2017
Nr. 87 din 20-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 54 din 18 ianuarie 2018

Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Gigi Dragomir în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale
Nr. 25 din 18-Ianuarie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Teleorman
Nr. 1652 din 21-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 55 din 18 ianuarie 2018

Parlamentul României
Lege privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție „Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov“
Nr. 32 din 17-Ianuarie-2018
Parlamentul României
Lege pentru modificarea art. 41 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
Nr. 33 din 17-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție „Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov“
Nr. 51 din 16-Ianuarie-2018
Parlamentul României
Lege pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
Nr. 34 din 17-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
Nr. 53 din 16-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 41 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
Nr. 52 din 16-Ianuarie-2018
Parlamentul României
Lege pentru completarea art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
Nr. 35 din 17-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
Nr. 54 din 16-Ianuarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 644 alin. (1) și art. 645 alin. (1) din Codul de procedură civilă
Nr. 572 din 21-Septembrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *