Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 493, 494, 495, 496, 497, 498 si 499 din 29 iunie 2017

9 minute • Monitorul Oficial • 30 iunie 2017


Monitorul Oficial nr. 493 din 29 iunie 2017
Primul-Ministru

Decizie privind eliberarea domnului Tibor-Ioan Pentek, la cerere, din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

Nr. 490 din 29-Iunie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind eliberarea domnului Alexandru Chirilă din funcția de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

Nr. 491 din 29-Iunie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind eliberarea doamnei Alina Popa, la cerere, din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

Nr. 492 din 29-Iunie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Roxana-Cezarina Bănică a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Finanțelor Publice

Nr. 493 din 29-Iunie-2017


Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piață pe teritoriul României, precum și pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare

Nr. 78 din 27-Iunie-2017


Ministerul Mediului

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piață pe teritoriul României, precum și pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare

Nr. 880 din 14-Iunie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piață pe teritoriul României, precum și pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare

Nr. 604 din 26-Mai-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2017 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR), adoptat și semnat la Geneva la 30 septembrie 1957, și a altor amendamente la anexele ADR aplicabil de la 1 ianuarie 2015, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE – ONU) la Geneva

Nr. 607 din 31-Mai-2017


Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2017
Nr. 939 din 29-Iunie-2017


Consiliul Superior al Magistraturii

Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012

Nr. 681 din 27-Iunie-2017


Consiliul Superior al Magistraturii

Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012

Nr. 682 din 27-Iunie-2017


Consiliul Superior al Magistraturii

Hotărâre pentru completarea Regulamentului privind concursul de admitere și examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

Nr. 683 din 27-Iunie-2017
Monitorul Oficial nr. 494 din 29 iunie 2017
Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Mija“ – S.A. – filiala Companiei Naționale „ROMARMˮ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 930 din 26-Iunie-2017


Ministerul Economiei

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Mija“ – S.A. – filiala Companiei Naționale „ROMARMˮ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 531 din 29-Mai-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Mija“ – S.A. – filiala Companiei Naționale „ROMARMˮ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 803 din 09-Iunie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Cugir“ – S.A. – filiala Companiei Naționale „ROMARMˮ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 934 din 26-Iunie-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Cugir“ – S.A. – filiala Companiei Naționale „ROMARMˮ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 804 din 09-Iunie-2017


Ministerul Economiei

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Cugir“ – S.A. – filiala Companiei Naționale „ROMARMˮ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 532 din 29-Mai-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 1.143/1/2017

Nr. 19 din 14-Iunie-2017
Monitorul Oficial nr. 495 din 29 iunie 2017
Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 178 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Nr. 190 din 23-Martie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale „Electrificare CFR“ – S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A.

Nr. 901 din 19-Iunie-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale „Electrificare CFR“ – S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A.

Nr. 524 din 11-Mai-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale „Electrificare CFR“ – S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A.

Nr. 722 din 22-Mai-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 775/1/2017

Nr. 17 din 10-Mai-2017
Monitorul Oficial nr. 496 din 29 iunie 2017
Parlamentul României

Hotărâre pentru acordarea încrederii Guvernului

Nr. 53 din 29-Iunie-2017
Monitorul Oficial nr. 497 din 29 iunie 2017
Președintele României

Decret pentru numirea Guvernului României

Nr. 608 din 29-Iunie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (2), art. 10 alin. (1)-(4) și (6) și art. 11 alin. (1) și (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative

Nr. 143 din 14-Martie-2017
Monitorul Oficial nr. 498 din 29 iunie 2017
Parlamentul României

Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri și a Războiului pentru Întregirea Neamului

Nr. 45 din 28-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit în grad de Comandor

Nr. 581 din 28-Iunie-2017


Ministerul Apărării Naționale

Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului onorurilor și ceremoniilor militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.63/2013

Nr. M.64 din 15-Iunie-2017


Ministerul Afacerilor Interne

Ordin privind condițiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, precum și activitățile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice

Nr. 78 din 28-Iunie-2017


Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiției și libertăților cetățenești nr. 741/C/2009 privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane, în anexa nr. 1

Nr. 741/C din 29-Iunie-2017
Monitorul Oficial nr. 499 din 29 iunie 2017
Președintele României

Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție cu Ministerul Afacerilor Interne

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *