Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 500, 501, 502, 503, 504 din 30 iunie 2017

13 minute • Monitorul Oficial • 30 iunie 2017


Monitorul Oficial nr. 500 din 30 iunie 2017
Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2017 privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO la București, în perioada 6-9 octombrie 2017
Nr. 148 din 27-Iunie-2017


Președintele României

 Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2017 privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO la București, în perioada 6-9 octombrie 2017

Nr. 571 din 27-Iunie-2017


Parlamentul României

Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) și art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Nr. 149 din 27-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) și art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Nr. 572 din 27-Iunie-2017


Parlamentul României

Hotărâre privind numirea unui membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității

Nr. 46 din 28-Iunie-2017


Parlamentul României

Hotărâre privind numirea președintelui – membru executiv și a prim-vicepreședintelui – membru executiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară

Nr. 47 din 28-Iunie-2017


Parlamentul României

Hotărâre privind numirea unor membri ai Colegiului director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării

Nr. 49 din 28-Iunie-2017


Parlamentul României

Hotărâre privind numirea unui membru al Colegiului director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării

Nr. 48 din 28-Iunie-2017


Parlamentul României

Hotărâre pentru completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 21/2017 privind alegerea membrilor și a biroului Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activității Serviciului de Informații Externe

Nr. 51 din 28-Iunie-2017


Parlamentul României

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2017 privind alegerea membrilor și a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații

Nr. 50 din 28-Iunie-2017


Parlamentul României

 Hotărâre pentru aprobarea înființării pe teritoriul României a Comandamentului Multinațional de Brigadă (HQ MN BDE SE) sub coordonarea Comandamentului Multinațional de Divizie

Nr. 52 din 29-Iunie-2017


Senatul României

 Hotărâre privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții – COM (2017) 208 final

Nr. 80 din 27-Iunie-2017


Senatul României

 Hotărâre privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a condițiilor și a procedurii prin care Comisia poate solicita întreprinderilor și asociațiilor de întreprinderi să furnizeze informații în legătură cu piața internă și domeniile conexe – COM (2017) 257 final

Nr. 79 din 27-Iunie-2017


Senatul României

Hotărâre privind Pachetul „Respectarea obligațiilor“ – Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea unui portal digital unic pentru a furniza informații, proceduri, servicii de asistență și soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 – COM (2017) 256 final

Nr. 81 din 27-Iunie-2017


Senatul României

Hotărâre privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția concurenței în domeniul transportului aerian și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 868/2004 – COM (2017) 289 final

Nr. 83 din 27-Iunie-2017


Senatul României
Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării Directivei Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal – COM (2017) 246 final
Nr. 84 din 27-Iunie-2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind instituirea unui Pilon european al drepturilor sociale – COM (2017) 250 final

Nr. 85 din 27-Iunie-2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la propunerea de Proclamație interinstituțională privind Pilonul european al drepturilor sociale – COM (2017) 251 final

Nr. 86 din 27-Iunie-2017


Agenția Națională pentru Resurse Minerale

 Ordin pentru aprobarea unei licențe de concesionare pentru explorare

Nr. 130 din 21-Iunie-2017


Curtea de Conturi a României

Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr. 155/2014

Nr. 205 din 31-Mai-2017
Monitorul Oficial nr. 501 din 30 iunie 2017
Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2016 pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție

Nr. 150 din 27-Iunie-2017


Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe

Nr. 151 din 27-Iunie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2016 pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție

Nr. 573 din 27-Iunie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe

Nr. 574 din 27-Iunie-2017


Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Hotărâre în Cauza Călin și alții împotriva României

Nr. – din 19-Iulie-2016
Monitorul Oficial nr. 502 din 30 iunie 2017
Camera Deputaților

Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O inițiativă pentru sprijinirea echilibrului dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor care lucrează – COM(2017) 252 și Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului – COM(2017) 253

Nr. 56 din 27-Iunie-2017


Camera Deputaților

Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecție privind dimensiunea socială a Europei – COM(2017) 206

Nr. 57 din 27-Iunie-2017


Camera Deputaților

Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Evaluarea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a strategiei privind piața unică digitală – O piață unică digitală conectată pentru toți – COM(2017) 228

Nr. 58 din 27-Iunie-2017


Camera Deputaților

Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind instituirea unui Pilon european al drepturilor sociale – COM(2017) 250

Nr. 59 din 27-Iunie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.098/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 44 de unități administrativ-teritoriale

Nr. 604 din 15-Iunie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru abrogarea unor dispoziții cuprinse în Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.152/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Iași și abrogarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.216/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Probota, județul Iași

Nr. 601 din 15-Iunie-2017


Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din

Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea și eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali

Nr. 20 din 19-Mai-2017


Colegiul Medicilor Dentiști din România

Decizie privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Dentiști din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naționale a Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 5/2007

Nr. 1/1 din 11-Martie-2017
Monitorul Oficial nr. 503 din 30 iunie 2017
Senatul României

Hotărâre privind propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului – COM (2017) 253 final

Nr. 78 din 27-Iunie-2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.288/2013, (UE) nr. 1.293/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 și a Deciziei nr. 1.313/2013/UE – COM (2017) 262 final

Nr. 82 din 27-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 586 din 29-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 587 din 29-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situații de Urgență „BISTRIȚA“ al Județului Bistrița-Năsăud

Nr. 593 din 29-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situații de Urgență „UNIREA“ al Județului Alba

Nr. 591 din 29-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Cpt. PUICĂ NICOLAE“ al Județului Argeș

Nr. 592 din 29-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situații de Urgență „DUNĂREA“ al Județului Brăila

Nr. 594 din 29-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situații de Urgență „SEMENIC“ al Județului Caraș-Severin

Nr. 595 din 29-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situații de Urgență „DOBROGEA“ al Județului Constanța

Nr. 596 din 29-Iunie-2017


Președintele României
Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situații de Urgență „MIHAI VITEAZUL“ al Județului Covasna
Nr. 597 din 29-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situații de Urgență „BASARAB I“ al Județului Dâmbovița

Nr. 598 din 29-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General EREMIA GRIGORESCU“ al Județului Galați

Nr. 599 din 29-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situații de Urgență „BARBU CATARGIU“ al Județului Ialomița

Nr. 601 din 29-Iunie-2017


Președintele României

 Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situații de Urgență „IANCU DE HUNEDOARA“ al Județului Hunedoara

Nr. 600 din 29-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situații de Urgență „DROBETA“ al Județului Mehedinți

Nr. 602 din 29-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situații de Urgență „SOMEȘ“ al Județului Satu Mare

Nr. 604 din 29-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situații de Urgență „MATEI BASARAB“ al Județului Olt

Nr. 603 din 29-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situații de Urgență „DELTA“ al Județului Tulcea

Nr. 605 din 29-Iunie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea doamnei Elena Repede în funcția de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

Nr. 503 din 30-Iunie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru eliberarea domnului Lucian Puiu Georgescu din funcția de secretar de stat la Ministerul Cercetării și Inovării

Nr. 502 din 30-Iunie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare pe piața centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale OPCOM – S.A.

Nr. 54 din 22-Iunie-2017
Monitorul Oficial nr. 504 din 30 iunie 2017
Parlamentul României

Lege pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Nr. 160 din 30-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Nr. 612 din 30-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situații de Urgență „PODUL ÎNALT“ al Județului Vaslui

Nr. 606 din 29-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naționale

Nr. 607 din 29-Iunie-2017


Parlamentul României

Hotărâre privind completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial

Nr. 44 din 28-Iunie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal și ale art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

Nr. 392 din 06-Iunie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind eliberarea doamnei Simona Olimpia Negru din funcția de secretar de stat la Ministerul Apelor și Pădurilor

Nr. 505 din 30-Iunie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru numirea domnului Cornel-Gabriel Ciocoiu în funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

Nr. 504 din 30-Iunie-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin privind aprobarea structurii serviciilor/activităților prin care se constituie veniturile proprii ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, cuantumului tarifelor și modalităților de încasare a fondurilor

Nr. 216 din 29-Iunie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru numirea doamnei Adriana Petcu în funcția de secretar de stat la Ministerul Apelor și Pădurilor

Nr. 506 din 30-Iunie-2017


Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale „Informatică Feroviară“ – S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A.
Nr. 842 din 07-Iunie-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale „Informatică Feroviară“ – S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A.

Nr. 512 din 10-Mai-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale „Informatică Feroviară“ – S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A.

Nr. 723 din 22-Mai-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *