Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 500, 501, 502, 503 din 19 iunie 2018

8 minute • Monitorul Oficial • 25 iunie 2018


Monitorul Oficial nr. 500 din 19 iunie 2018

Parlamentul României
Lege pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Nr. 128 din 15-Iunie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Nr. 467 din 14-Iunie-2018
Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Nr. 130 din 15-Iunie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Nr. 469 din 15-Iunie-2018
Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
Nr. 131 din 15-Iunie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
Nr. 470 din 15-Iunie-2018
Parlamentul României
Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României“ din municipiul Timișoara, județul Timiș, în domeniul privat al statului și în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României“ din municipiul Timișoara, județul Timiș, precum și transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României“ din municipiul Timișoara, județul Timiș, în proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României“ din municipiul Timișoara, județul Timiș, și în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României“ din municipiul Timișoara, județul Timiș
Nr. 132 din 15-Iunie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României“ din municipiul Timișoara, județul Timiș, în domeniul privat al statului și în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României“ din municipiul Timișoara, județul Timiș, precum și transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României“ din municipiul Timișoara, județul Timiș, în proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României“ din municipiul Timișoara, județul Timiș, și în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României“ din municipiul Timișoara, județul Timiș
Nr. 471 din 15-Iunie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea garanțiilor reale – COM (2018) 135 final
Nr. 77 din 13-Iunie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce privește anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară – COM (2018) 163 final
Nr. 78 din 13-Iunie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislația alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor], a Regulamentului (CE) nr. 1.829/2003 [privind produsele alimentare și furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003 [privind aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2.065/2003 [privind aromele de fum], a Regulamentului (CE) nr. 1.935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1.331/2008 [privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 [privind produsele fitosanitare] și a Regulamentului (UE) 2015/2.283 [privind alimentele noi] – COM (2018) 179 final
Nr. 79 din 13-Iunie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online – COM (2018) 238 final
Nr. 80 din 13-Iunie-2018
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului
Nr. 117 din 15-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 501 din 19 iunie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului și Sportului prin instituțiile subordonate
Nr. 407 din 08-Iunie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2798/1/2017
Nr. 8 din 19-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 502 din 19 iunie 2018

Ministerul Sănătății
Ordin privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare pentru serviciile de ambulanță județene
Nr. 738 din 07-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 503 din 19 iunie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
Nr. 129 din 15-Iunie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
Nr. 468 din 14-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea programului de interes național „Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente“ și a programului de interes național „Creșterea capacității serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativ-teritoriale“
Nr. 427 din 13-Iunie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Lucian Pătrașcu în funcția de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului
Nr. 218 din 19-Iunie-2018
Ministerul Apărării Naționale
Ordin pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (2) și art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2017 privind formarea inițială a ofițerilor în activitate din Ministerul Apărării Naționale în instituții de învățământ superior militar din străinătate
Nr. M.94 din 31-Mai-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale „Electrificare CFR“ – S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A.
Nr. 2186 din 08-Iunie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale „Electrificare CFR“ – S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A.
Nr. 538 din 25-Aprilie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale „Electrificare CFR“ – S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A.
Nr. 1657 din 11-Mai-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 4.403/2015
Nr. 3914 din 07-Iunie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *