Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 509, 510, 511, 512, 513 din 21 iunie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 25 iunie 2018


Monitorul Oficial nr. 509 din 21 iunie 2018

Acord între Ministerul Apărării Naționale din România și Secretariatul tehnic al Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice privind desfășurarea instruirii
Nr. – din 24-Noiembrie-2017
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Acordului tehnic dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Secretariatul tehnic al Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice privind desfășurarea instruirii, semnat la București la 24 noiembrie 2017 și la Haga la 28 noiembrie 2017
Nr. 424 din 13-Iunie-2018
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului
Nr. 921 din 14-Iunie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și operaționalizare a Registrului Matricol Unic al Universităților din România
Nr. 3714 din 21-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 510 din 21 iunie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (3) și alin. (4) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 835 din 14-Decembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
Nr. 101 din 01-Martie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind procesul de calcul al indicatorilor pentru a determina cele mai relevante monede în care are loc decontarea, a Ghidului ESMA privind procesul de calculare a indicatorilor în vederea stabilirii importanței considerabile a unui CSD pentru un stat membru gazdă și a Ghidului ESMA privind cooperarea între autorități în temeiul articolelor 17 și 23 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014
Nr. 11 din 07-Iunie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 3251/1/2017
Nr. 19 din 19-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 511 din 21 iunie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001
Nr. 420 din 08-Iunie-2018
Banca Națională a României
Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2018
Nr. 17 din 19-Iunie-2018
Banca Națională a României
Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 200 de ani de la nașterea lui Ion Ionescu de la Brad
Nr. 16 din 13-Iunie-2018
Partide Politice
Rectificare referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Partidul Social Democrat – PSD
Nr. – din 21-Iunie-2018
Partide Politice
Rectificare referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Partidul Social Democrat – PSD
Nr. – din 21-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 512 din 21 iunie 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale
Nr. 144 din 20-Iunie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale
Nr. 485 din 19-Iunie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios
Nr. 491 din 20-Iunie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
Nr. 490 din 20-Iunie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție/transport a/al gazelor naturale
Nr. 96 din 25-Mai-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit
Nr. 492 din 20-Iunie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 3078/1/2017
Nr. 21 din 19-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 513 din 21 iunie 2018

Ministerul Tineretului și Sportului
Ordin pentru modificarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea Programului național „Tabere studențești“ 2018, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 290/2018
Nr. 460 din 15-Iunie-2018
Ministerul Justiției
Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului justiției nr. 2.773/C/2017 pentru aprobarea Situației centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție
Nr. 2002/C din 23-Mai-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 7.021/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, în parteneriat cu entitățile de inovare și transfer tehnologic, în cadrul Programului operațional regional 2014-2020
Nr. 4955 din 30-Mai-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Normă pentru completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private
Nr. 8 din 05-Iunie-2018
Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 106/2017 pentru derogarea de la unele prevederi ale Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011, și derogarea de la unele prevederi ale Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de competență profesională, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2014
Nr. 51 din 24-Mai-2018
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *