Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 509, 510, 511, 512, 513 din 3 iulie 2017

11 minute • Monitorul Oficial • 04 iulie 2017


Monitorul Oficial nr. 509 din 3 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 144 alin. (2) din Codul de procedură civilă

Nr. 99 din 07-Martie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 36 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Nr. 145 din 14-Martie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare, creșterea eficienței energetice, gestionarea eficientă a energiei la imobile existente corpurile C2 și C20, modificări interioare, amenajare spații de lucru în pod existent (C2) amenajare incintă și refacere împrejmuire la I.P.J. Cluj și D.J.I. Cluj“

Nr. 438 din 30-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de reabilitare termică și modernizare spații de lucru la I.P.J. Arad și U.M. 0556 Arad“

Nr. 439 din 30-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Călărași de către domnul Stoia Florin

Nr. 440 din 30-Iunie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 4.151/1/2016

Nr. 30 din 15-Mai-2017
 

Monitorul Oficial nr. 510 din 3 iulie 2017

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind abrogarea ordinelor directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.183/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Săndulești din județul Cluj, nr. 1.188/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Cluj, nr. 1.371/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Așchileu din județul Cluj, nr. 1.294/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Gârbău din județul Cluj și abrogarea unor dispoziții cuprinse în ordinele directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.137/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unități administrativ-teritoriale din județele Călărași și Cluj, nr. 1.095/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unități administrativ-teritoriale și nr. 1.089/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unități administrativ-teritoriale

Nr. 606 din 15-Iunie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin referitor la aprobarea Reperelor metodologice privind proiectarea curriculumului în dezvoltare locală (CDL), pentru clasele a IX-a și a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică și învățământul profesional

Nr. 3914 din 18-Mai-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 303/1/2017

Nr. 27 din 24-Aprilie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 511 din 3 iulie 2017

Parlamentul României

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate

Nr. 154 din 29-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate

Nr. 582 din 29-Iunie-2017


Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată

Nr. 155 din 29-Iunie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată

Nr. 583 din 29-Iunie-2017


Parlamentul României

Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

Nr. 156 din 29-Iunie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

Nr. 584 din 29-Iunie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

Nr. 200 din 23-Martie-2017


Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 273/2017 privind aprobarea comisiilor de experți care funcționează pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare și funcționare a acestora și a atribuțiilor comisiilor de experți care funcționează pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate și ale coordonatorilor naționali pentru implementarea programelor naționale de sănătate curative

Nr. 460 din 19-Iunie-2017


Colegiul Medicilor Dentiști din România

Decizie privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 5/2008 pentru adoptarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activității comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Dentiști din România

Nr. 3/2CN din 10-Martie-2017


Parlamentul României

Lege privind organizarea Monitorului Oficial al României (republicare)

Nr. 202 din 10-Noiembrie-1998
 

Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Nr. 183 din 21-Martie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

Nr. 442 din 30-Iunie-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.008/2012 pentru stabilirea modului de derulare a serviciului de pilotaj al navelor maritime

Nr. 708 din 29-Iunie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Ciclova Română, județul Caraș-Severin

Nr. 596 din 14-Iunie-2017


Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri

Nr. 507 din 03-Iulie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri

Nr. 726 din 03-Iulie-2017


Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

Nr. 509 din 03-Iulie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

Nr. 727 din 03-Iulie-2017


Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/ 2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu

Nr. 508 din 03-Iulie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/ 2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu

Nr. 728 din 03-Iulie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului contabilității publice

Nr. 928 din 26-Iunie-2017


Ministerul Justiției

Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale, pentru funcționarii publici cu statut special din Ministerul Justiției

Nr. 1291/C din 20-Aprilie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017

Primul-Ministru

Decizie privind numirea domnului Marius-Iulian Carabulea în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

Nr. 508 din 03-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Economiei

Nr. 507 din 03-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Nicolae Radu Chiurtu a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

Nr. 509 din 03-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Nicolae-Radu Chiurtu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Economiei

Nr. 510 din 03-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru numirea domnului Marcel-Alexandru Stoica în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Nr. 511 din 03-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru numirea doamnei Sirma Caraman în funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Nr. 512 din 03-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru numirea domnului Ciprian Lucian Roșca în funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Nr. 513 din 03-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru numirea domnului Virgil-Alin Chirilă în funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Nr. 514 din 03-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru numirea doamnei Adriana-Mihaela Udroiu în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Nr. 516 din 03-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru numirea domnului Angel Gheorghiu în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Nr. 515 din 03-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene de către doamna Iuliana Camelia Coporan

Nr. 517 din 03-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind exercitarea unor atribuții

Nr. 518 din 03-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru eliberarea domnului Ionuț Pascu din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

Nr. 519 din 03-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea domnului Florian Popa în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

Nr. 520 din 03-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea domnului Aurelian-Felix Rache în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

Nr. 522 din 03-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea domnului Florin Vodiță în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

Nr. 521 din 03-Iulie-2017


Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare

 Ordin pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind înregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor și utilizarea experienței de exploatare pentru instalațiile nucleare

Nr. 132 din 21-Iunie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *