Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 514, 515, 516 din 22 iunie 2018

7 minute • Monitorul Oficial • 25 iunie 2018


Monitorul Oficial nr. 514 din 22 iunie 2018

Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
Nr. 146 din 20-Iunie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 420 alin. (5) din Codul de procedură penală
Nr. 157 din 27-Martie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
Nr. 487 din 19-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru finanțarea cheltuielilor privind administrarea, funcționarea, conservarea, întreținerea, repararea, instruirea personalului specializat și protejarea bazei materiale destinate activității de reprezentare și protocol
Nr. 432 din 21-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru municipiul Alexandria, județul Teleorman
Nr. 431 din 21-Iunie-2018
Ministerul Apelor și Pădurilor
Ordin pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare
Nr. 627 din 13-Iunie-2018
Ministerul Justiției
Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului justiției nr. 2.412/C/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna și a Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna
Nr. 1947/C din 29-Mai-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
Nr. 2047 din 14-Mai-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 4.243/2015 privind constituirea Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior
Nr. 3915 din 07-Iunie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Normă pentru completarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, aprobate prin Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 36/2015
Nr. 10 din 05-Iunie-2018
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești
Hotărâre privind modificarea Statutului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești nr. 19/2010
Nr. 11 din 11-Mai-2018
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești
Hotărâre privind modificarea Statutului Casei de Asigurări a Executorilor Judecătorești, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești nr. 2/2014
Nr. 12 din 11-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 515 din 22 iunie 2018

Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 145 din 20-Iunie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 486 din 19-Iunie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
Nr. 147 din 20-Iunie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
Nr. 488 din 19-Iunie-2018
Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European – Noile avantaje pentru consumatori COM(2018) 183
Nr. 39 din 18-Iunie-2018
Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență în cadrul pieței unice digitale, autonomizarea cetățenilor și construirea unei societăți mai sănătoase COM(2018) 233
Nr. 40 din 18-Iunie-2018
Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 COM(2018) 321
Nr. 41 din 18-Iunie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea PRELMEC – S.A., unde Societatea Uzina Mecanică ORĂȘTIE – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deține 99,96% din capitalul social
Nr. 2340 din 18-Iunie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind încetarea aplicabilității Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.062/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare între oficiile de cadastru și publicitate imobiliară și unitățile administrativ-teritoriale pentru furnizarea de date din cartea funciară, precum și din registrul cadastral de publicitate imobiliară și din registrul agricol, în regim de reciprocitate și cu titlu gratuit, în vederea armonizării acestora
Nr. 397 din 05-Iunie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea PRELMEC – S.A., unde Societatea Uzina Mecanică ORĂȘTIE – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deține 99,96% din capitalul social
Nr. 1742 din 05-Iunie-2018
Ministerul Economiei
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea PRELMEC – S.A., unde Societatea Uzina Mecanică ORĂȘTIE – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deține 99,96% din capitalul social
Nr. 604 din 22-Mai-2018
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru modificarea Instrucțiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.901/2016
Nr. 1263 din 17-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 516 din 22 iunie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului
Nr. 306 din 08-Mai-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență privind implementarea Programului guvernamental „INVESTEȘTE ÎN TINE“
Nr. 50 din 21-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiției în anul 2018
Nr. 433 din 21-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 40 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
Nr. 435 din 21-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Sistemul informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă – SIIEASC“
Nr. 440 din 21-Iunie-2018
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Ordin pentru aprobarea formatului standard, a termenelor și modalității de transmitere a datelor privind comisiile paritare și acordurile colective
Nr. 1443 din 11-Iunie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *