Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 520, 521, 522, 523, 524 din 5 iulie 2017

9 minute • Monitorul Oficial • 05 iulie 2017


Monitorul Oficial nr. 520 din 5 iunie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative

Nr. 142 din 14-Martie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

Nr. 210 din 30-Martie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 cu referire la sintagma „nu au suferit condamnări penale“ din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor

Nr. 304 din 04-Mai-2017


Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

Ordin pentru completarea Ordinului ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 449/2017 privind procedura de acordare, suspendare și retragere a statutului de prestator de servicii de încredere calificat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014

Nr. 514 din 26-Iunie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 521 din 5 iunie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare

Nr. 170 din 16-Martie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 202 alin. (1) și art. 223 alin. (1) din Codul de procedură penală

Nr. 185 din 21-Martie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Nr. 197 din 23-Martie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 100 alin. (2)-(4) din Codul penal

Nr. 207 din 30-Martie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 69 alin. (4) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Nr. 209 din 30-Martie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 283/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Ialomița, ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.272/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Ialomița și ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.305/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unități administrativ-teritoriale din județul Ialomița

Nr. 591 din 14-Iunie-2017

Monitorul Oficial nr. 522 din 5 iunie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4, art. 6, art. 8, art. 14 și 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

Nr. 110 din 09-Martie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 71 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

Nr. 116 din 09-Martie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 din Codul de procedură civilă

Nr. 165 din 16-Martie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferința Femeilor Francofone, organizată la București în perioada 1-2 noiembrie 2017

Nr. 449 din 30-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.104/2008 privind acceptarea unui legat cu sarcini în favoarea statului român

Nr. 450 din 30-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru completarea anexei nr. 57 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al județului Maramureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Maramureș

Nr. 453 din 30-Iunie-2017


Agenția Națională pentru Resurse Minerale

Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a zăcământului de ape minerale naturale necarbogazoase (plate) din perimetrul Izvorul Pârâul Rece, județul Brașov

Nr. 10 din 14-Iunie-2017


Agenția Națională pentru Resurse Minerale

Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a zăcământului de nisip și pietriș din perimetrul Băleni, județul Dâmbovița

Nr. 9 din 14-Iunie-2017


Agenția Națională pentru Resurse Minerale

Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a zăcământului de scorie bazaltică din perimetrul Dealul Măgurici, județul Brașov

Nr. 11 din 14-Iunie-2017


Agenția Națională pentru Resurse Minerale

Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a zăcământului de nisip și pietriș din perimetrul Movilenii de Sus, județul Galați

Nr. 12 din 14-Iunie-2017


Banca Națională a României

Circulară privind lansarea în circuitul numismatic și punerea în circulație a unor monede cu tema 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană

Nr. 9 din 15-Iunie-2017

Monitorul Oficial nr. 523 din 5 iunie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 715 din Codul de procedură civilă

Nr. 115 din 09-Martie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor prevederilor art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare

Nr. 161 din 16-Martie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă

Nr. 163 din 16-Martie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului București între A1-DN 7 și DN 2-A2“

Nr. 454 din 30-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A., în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca

Nr. 458 din 30-Iunie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență

Nr. 4104 din 21-Iunie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 715 din Codul de procedură civilă

Nr. 115 din 09-Martie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor prevederilor art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare

Nr. 161 din 16-Martie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă

Nr. 163 din 16-Martie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului București între A1-DN 7 și DN 2-A2“

Nr. 454 din 30-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A., în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca

Nr. 458 din 30-Iunie-2017


Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență
Nr. 4104 din 21-Iunie-2017

Monitorul Oficial nr. 524 din 5 iunie 2017

Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind contactarea părinților firești sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informații vizând originile sale și propriul trecut, precum și accesul părinților firești sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informații referitoare la persoana adoptată

Nr. 448 din 30-Iunie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea domnului Victor Stelian Fedorca în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

Nr. 528 din 05-Iulie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *