Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 521, 522, 523, 524, 525, 526 din 26 iunie 2018

6 minute • Monitorul Oficial • 27 iunie 2018


Monitorul Oficial nr. 521 din 26 iunie 2018

Parlamentul României
Lege privind piețele de instrumente financiare
Nr. 126 din 11-Iunie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind piețele de instrumente financiare
Nr. 446 din 11-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 522 din 26 iunie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 911, art. 912 și art. 224 din Codul de procedură penală din 1968
Nr. 155 din 27-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Nr. 189 din 29-Martie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin privind aprobarea Normei tehnice feroviare nr. 56-003: 2018 „Vehicule de cale ferată. Prescripții privind salubrizarea, deratizarea, dezinsecția și dezinfecția vagoanelor-bar, vagoanelor-restaurant/bistro, vagoanelor-cușetă și de dormit“
Nr. 960 din 10-Mai-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 3.464/1/2017
Nr. 26 din 16-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 523 din 26 iunie 2018

Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului nuclear sau radiologic
Nr. 61 din 13-Iunie-2018
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului nuclear sau radiologic
Nr. 113 din 21-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 893/2007 privind organizarea și funcționarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale
Nr. 439 din 21-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 185/1994 privind acordarea alocației de hrană zilnice pentru personalul navigant și auxiliar îmbarcat pe nave
Nr. 437 din 21-Iunie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 374 alin. (4), art. 375 și art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală
Nr. 220 din 17-Aprilie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Nr. 190 din 29-Martie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
Nr. 495 din 22-Iunie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
Nr. 150 din 22-Iunie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
Nr. 493 din 21-Iunie-2018
Parlamentul României
Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
Nr. 148 din 22-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind recunoașterea Asociației Române de Mediu 1998 ca fiind de utilitate publică
Nr. 447 din 21-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
Nr. 438 din 21-Iunie-2018
Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
Ordin privind procedura de administrare a contribuției anuale datorate de Camera Auditorilor Financiari din România
Nr. 60 din 21-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 524 din 26 iunie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 911 și ale art. 912 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală din 1968
Nr. 140 din 27-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind încetarea împuternicirii domnului chestor principal de poliție Alexandru-Cătălin Ioniță pentru a îndeplini atribuțiile funcției de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Poliției Române
Nr. 219 din 26-Iunie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind împuternicirea domnului chestor general de poliție Buda Ioan pentru a îndeplini atribuțiile funcției de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Poliției Române
Nr. 220 din 26-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 525 din 26 iunie 2018

Camera Deputaților
Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților
Nr. 42 din 26-Iunie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 345 alin. (1), art. 346 alin. (1) și art. 347 alin. (4) din Codul de procedură penală și a dispozițiilor art. 281 alin. (4) lit. a) și ale art. 282 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală
Nr. 34 din 23-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 526 din 26 iunie 2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit
Nr. 501 din 25-Iunie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios
Nr. 500 din 25-Iunie-2018
Președintele României
Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne
Nr. 502 din 25-Iunie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
Nr. 71 din 22-Februarie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Consolidarea core-ului Rețelei de comunicații integrate voce-date a MAI la nivel național“
Nr. 434 din 21-Iunie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate
Nr. 814 din 25-Ianuarie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 615/2015 privind aprobarea Procedurii pentru obținerea permisului de mecanic de locomotivă, Cerințelor privind procedurile de eliberare și actualizare a certificatului și Cerințelor și procedurii de recunoaștere a persoanelor și organismelor
Nr. 1098 din 15-Iunie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind stabilirea indemnizațiilor comisiilor constituite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) și (4^1), precum și ale art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
Nr. 2319 din 13-Iunie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind modificarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013
Nr. 107 din 13-Iunie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *