Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 525, 526, 527, 528, 529, 530 din 6 iulie 2017

9 minute • Monitorul Oficial • 06 iulie 2017


Monitorul Oficial nr. 525 din 6 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 prin raportare la art. 194-197 din Codul de procedură civilă

Nr. 167 din 16-Martie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală

Nr. 208 din 30-Martie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 110 alin. (5) și art. 123 alin. (2) din Codul de procedură penală

Nr. 223 din 04-Aprilie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și art. 69 alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001

Nr. 229 din 06-Aprilie-2017


Ministerul Justiției

Ordin privind componența și atribuțiile Consiliului tehnico-economic al Administrației Naționale a Penitenciarelor

Nr. 1302/C din 21-Aprilie-2017

Monitorul Oficial nr. 526 din 6 iulie 2017

Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea nivelului cotizațiilor și taxei pentru realizarea interconectării cu instituții similare internaționale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum și pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică și histocompatibilitate, în anul 2017

Nr. 446 din 30-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare și control al compensațiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă

Nr. 447 din 30-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Nr. 451 din 30-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000

Nr. 457 din 30-Iunie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru abrogarea unor dispoziții ale ordinelor directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.086/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unități administrativ-teritoriale, nr. 1.157/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 27 de unități administrativ-teritoriale din județul Bacău și nr. 1.212/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unități administrativ-teritoriale din județul Bacău
Nr. 605 din 15-Iunie-2017

Monitorul Oficial nr. 527 din 6 iulie 2017

Președintele României

Decret privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit

Nr. 613 din 05-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliție cu Ministerul Afacerilor Interne

Nr. 616 din 05-Iulie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

Nr. 125 din 09-Martie-2017


Președintele României

Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliție cu Ministerul Afacerilor Interne

Nr. 617 din 05-Iulie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 lit. a) teza întâi din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

Nr. 243 din 06-Aprilie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. (2) lit. h) din Codul de procedură penală

Nr. 252 din 25-Aprilie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

Nr. 295 din 04-Mai-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.129/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 33 de unități administrativ-teritoriale din județul Alba

Nr. 603 din 15-Iunie-2017

Monitorul Oficial nr. 528 din 6 iulie 2017

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b), art. 23, 78, 75 și art. 77 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România
Nr. 236 din 06-Aprilie-2017


Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale și combaterii sărăciei
Nr. 4236 din 27-Iunie-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale și combaterii sărăciei

Nr. 393 din 13-Martie-2017


Ministerul Sănătății
Ordin pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale și combaterii sărăciei
Nr. 630 din 06-Iunie-2017


Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

Nr. 491 din 28-Iunie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.203/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unități administrativ-teritoriale din județul Harghita

Nr. 602 din 15-Iunie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

Nr. 737 din 04-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 145 din Codul de procedură penală

Nr. 244 din 06-Aprilie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Lugoj-Deva“, aflate pe raza localității Lăpugiu de Jos din județul Hunedoara

Nr. 459 din 30-Iunie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală

Nr. 4252 din 28-Iunie-2017


Ministerul Sănătății
Ordin pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
Nr. 678 din 19-Iunie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din UAT Ciolpani, UAT Dascălu, UAT Gruiu și UAT Nuci din județul Ilfov

Nr. 636 din 27-Iunie-2017

Monitorul Oficial nr. 530 din 6 iulie 2017

Parlamentul României

Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Nr. 161 din 06-Iulie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Nr. 614 din 05-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Arad de către domnul Pribac Cosmin-Valentin

Nr. 465 din 06-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Arad de către doamna Horgea Florentina

Nr. 468 din 06-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind eliberarea domnului Dănuț Sebastian Neculăescu, la cerere, din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

Nr. 529 din 06-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Arad de către doamna Horgea Florentina

Nr. 470 din 06-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Ilie-Răsvan Dumitru a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale

Nr. 531 din 06-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Florin Andrei a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Apelor și Pădurilor

Nr. 530 din 06-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Ilie-Răsvan Dumitru a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Apelor și Pădurilor

Nr. 532 din 06-Iulie-2017


Ministerul Justiției

Ordin pentru aprobarea structurii identificatorului unic la nivel european – EUID al profesioniștilor înregistrați în registrul comerțului și a modelului certificatului de înregistrare în registrul comerțului

Nr. 1876/C din 06-Iulie-2017


 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *