Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 535, 536, 537, 538, 539 din 28 iunie 2018

6 minute • Monitorul Oficial • 29 iunie 2018


Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iunie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
Nr. 298 din 26-Aprilie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru aprobarea metodologiei de stabilire a prețurilor de referință și a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor și tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
Nr. 1081 din 21-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 536 din 28 iunie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei „asigurări sociale“ cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Nr. 168 din 27-Martie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 3.402/1/2017
Nr. 10 din 16-Aprilie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei „asigurări sociale“ cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Nr. 168 din 27-Martie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 3.402/1/2017
Nr. 10 din 16-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 537 din 28 iunie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și ale art. 451 alin. (2) din Codul de procedură civilă
Nr. 165 din 27-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (2) și art. 41 alin. (3) și (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Nr. 167 din 27-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 249 alin. (4) din Codul de procedură penală și ale art. 20 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
Nr. 181 din 29-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și a celor ale art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Nr. 216 din 17-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 538 din 28 iunie 2018

Parlamentul României
Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii gazdă, semnat la Batumi la 11 octombrie 2017
Nr. 151 din 22-Iunie-2018

Memorandum de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii gazdă
Nr. – din 11-Octombrie-2017
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii gazdă, semnat la Batumi la 11 octombrie 2017
Nr. 496 din 22-Iunie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2017 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
Nr. 152 din 26-Iunie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2017 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
Nr. 503 din 25-Iunie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
Nr. 153 din 26-Iunie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European – Noile avantaje pentru consumatori – COM (2018) 183 final
Nr. 81 din 20-Iunie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
Nr. 504 din 25-Iunie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și de abrogare a Directivei 2009/22/CE – COM (2018) 184 final
Nr. 82 din 20-Iunie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație – COM (2018) 212 final
Nr. 83 din 20-Iunie-2018
Senatul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
Nr. 85 din 25-Iunie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia
Nr. 114 din 27-Iunie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a Societății ASIDO EXPERT – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
Nr. 718 din 12-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 539 din 28 iunie 2018

Senatul României
Decizie privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară
Nr. 9 din 28-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind rechemarea și numirea unui consul general
Nr. 454 din 28-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind numirea unui consul general
Nr. 455 din 28-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind rechemarea și numirea unui consul general
Nr. 457 din 28-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind rechemarea și numirea unui consul general
Nr. 456 din 28-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății și pentru prorogarea unor termene
Nr. 458 din 28-Iunie-2018
Consiliul Superior al Magistraturii
Hotărâre privind abrogarea art. 7 alin. (2) lit. g) din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007
Nr. 714 din 14-Iunie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 664/1/2018
Nr. 8 din 23-Mai-2018
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *