Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 537, 538, 539, 540, 541, 542 din 10 iulie 2017

6 minute • Monitorul Oficial • 11 iulie 2017


Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017

Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 621 din 07-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 620 din 07-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 622 din 07-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 623 din 07-Iulie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 336 alin. (2) din Codul penal

Nr. 138 din 14-Martie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 624 din 07-Iulie-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin privind aprobarea Manualului de gradare pentru semințele de consum

Nr. 228 din 05-Iulie-2017


Ministerul Culturii și Identității Naționale

Ordin privind declasarea parțială din Lista monumentelor istorice a corpului C2, componentă a obiectivului monument istoric Fabrica de tricotaje Moldova (corp vechi) și sediu Mică Industrie, situat în str. Păcurari nr. 115, Iași, județul Iași (adresa din Lista monumentelor istorice), respectiv șos. Moara de Foc nr. 29-33 (adresa din acte), având cod LMI IS-II-m-B-03992

Nr. 2313 din 25-Mai-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.248/2011 privind aplicarea Programului „A doua șansă“

Nr. 4093 din 19-Iunie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 461/1/2017

Nr. 47 din 19-Iunie-2017


Ministerul Educației Naționale

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.505/2017 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ „liceal“, profilul „umanist“, specializarea „filologie“ din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic „George Pop de Băsești“ din localitatea Târgu Lăpuș

Nr. 3505 din 10-Iulie-2017


Ministerul Educației Naționale
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.506/2017 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ „liceal“, profilul „umanist“, specializarea „filologie“ din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic „George Pop de Băsești“ din municipiul Satu Mare
Nr. 3506 din 10-Iulie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 538 din 10 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

Nr. 118 din 09-Martie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (4) și (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Nr. 226 din 06-Aprilie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților și personalului didactic din sistemul național de învățământ preuniversitar

Nr. 461 din 30-Iunie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 539 din 10 iulie 2017

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 3.433/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole“

Nr. 226 din 05-Iulie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând unitățile de primiri urgențe (UPU) și UPU/ compartimentele de primiri urgențe (CPU) aparținând spitalelor de copii care formează unități funcționale regionale de urgență sau care fac parte din componenta de interes strategic a rețelelor regionale de unități spitalicești de urgență eligibile în cadrul axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale“, prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, obiectivul strategic 8.2 „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență“ din Programul operațional regional 2014-2020, operațiunea B – Unități de primiri urgențe

Nr. 739 din 04-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 540 din 10 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și ale art. 4 alin. (4), (4^1) și (4^2) și ale art. 6 alin. (2^1), (2^2) și (9) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Nr. 283 din 04-Mai-2017


Primul-Ministru

Decizie privind acordarea calității de consilier onorific al prim-ministrului pentru Strategia de Dezvoltare Economică Integrată domnului Dumitru-Remus Vulpescu

Nr. 534 din 07-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru stabilirea unor atribuții la nivelul conducerii Secretariatului General al Guvernului

Nr. 535 din 07-Iulie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 541 din 10 iulie 2017

urtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Nr. 120 din 09-Martie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 434 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură penală

Nr. 154 din 14-Martie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și ale art. 66 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

Nr. 204 din 30-Martie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoașterii prin hotărâre judecătorească, a Asociației „Consiliilor Americane pentru Educație Internațională: ACTR/ACCELS, INC“ din Statele Unite ale Americii

Nr. 463 din 30-Iunie-2017


Ministerul Afacerilor Externe

Ordin pentru aprobarea domeniilor de activitate apropiate de cele ale Ministerului Afacerilor Externe avute în vedere la acordarea gradelor diplomatice sau consulare

Nr. 1100 din 04-Iulie-2017


Ministerul Justiției

Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului justiției nr. 1.650/C/2011 privind emiterea, folosirea, evidența și gestionarea legitimațiilor de serviciu pentru personalul din sistemul administrației penitenciare

Nr. 1284/C din 19-Aprilie-2017


Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

Nr. 487 din 27-Iunie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 542 din 10 iulie 2017

Camera Deputaților

Decizie privind delegarea atribuțiilor președintelui Camerei Deputaților

Nr. 11 din 10-Iulie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 397 alin. (5) din Codul de procedură penală

Nr. 184 din 21-Martie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 1.211/1/2017

Nr. 20 din 14-Iunie-2017


 
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *