Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546 din 29 iunie 2018

10 minute • Monitorul Oficial • 29 iunie 2018


Monitorul Oficial nr. 540 din 29 iunie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (2), raportate la art. 9 și art. 10 din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative
Nr. 70 din 22-Februarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 114 alin. (4) din Codul de procedură penală raportat la art. 61 alin. (1) lit. c) din același act normativ și ale art. 273 alin. (1) din Codul penal
Nr. 97 din 01-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 4, 6, 16, 17 și pct. 19-23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
Nr. 108 din 08-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 541 din 29 iunie 2018

Ministerul Tineretului și Sportului
Ordin privind aprobarea Programului național de utilitate publică „România în mișcare“
Nr. 445 din 08-Iunie-2018
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă (NGA) și a accesului la internet în cadrul Programului operațional Competitivitate
Nr. 3090 din 20-Iunie-2018
Ministerul Fondurilor Europene
Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă (NGA) și a accesului la internet în cadrul Programului operațional Competitivitate
Nr. 568 din 19-Iunie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 408/1/2018
Nr. 13 din 14-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 542 din 29 iunie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române“ prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
Nr. 446 din 21-Iunie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Radioactiv Mineral“ – S.A. Măgurele
Nr. 2411 din 26-Iunie-2018
Ministerul Economiei
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Radioactiv Mineral“ – S.A. Măgurele
Nr. 647 din 29-Mai-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Radioactiv Mineral“ – S.A. Măgurele
Nr. 1764 din 11-Iunie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 702/1/2018
Nr. 44 din 11-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 543 din 29 iunie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II art. 7 alin. (1) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 9 alin. (1) teza a doua și art. 13 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 183/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2014 pentru modificarea și completarea art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și ale art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Nr. 114 din 13-Martie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
Nr. 505 din 26-Iunie-2018
Parlamentul României
Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
Nr. 154 din 26-Iunie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
Nr. 313 din 09-Mai-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
Nr. 52 din 28-Iunie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2018
Nr. 2423 din 27-Iunie-2018
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin pentru acreditarea Muzeului de Artă „Iulia Hălăucescu“ din Tarcău, județul Neamț
Nr. 2502 din 19-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 544 din 29 iunie 2018

Primul-Ministru
Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Tudor-Bogdan Rogin din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
Nr. 221 din 29-Iunie-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin privind prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență
Nr. 71 din 29-Iunie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru abrogarea unor dispoziții cuprinse în Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.401/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Botoșani
Nr. 406 din 13-Iunie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru abrogarea unor dispoziții cuprinse în Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.358/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unități administrativ-teritoriale din județul Tulcea
Nr. 407 din 13-Iunie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 266/2017 pentru aprobarea Procedurilor de control și verificare în vederea autorizării plantațiilor producătoare de struguri destinați obținerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicație geografică sau varietale, autorizării producătorilor de vinuri cu denumire de origine controlată, indicație geografică sau varietale, certificării vinurilor cu denumire de origine controlată, indicație geografică și a vinurilor varietale și stabilirii însemnului de certificare a calității vinurilor cu denumire de origine controlată, indicație geografică și a vinurilor varietale îmbuteliate, precum și pentru aprobarea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantațiilor viticole destinate obținerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată, indicație geografică sau varietale și a cuantumului taxei de certificare a vinurilor cu denumire de origine controlată, indicație geografică sau varietale
Nr. 1208 din 27-Iunie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații din județul Dolj, în proprietatea acestor organizații
Nr. 1209 din 27-Iunie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații din județul Ialomița, în proprietatea acestor organizații
Nr. 1210 din 27-Iunie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații SPP 2 Nalbant, județul Tulcea, în proprietatea acestei organizații
Nr. 1211 din 27-Iunie-2018
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic
Nr. 1612 din 28-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 545 din 29 iunie 2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență privind prorogarea termenului reglementat de alin. (4) al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
Nr. 54 din 28-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind înființarea, organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Canalului Navigabil Bega“ Timiș, sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Nr. 451 din 21-Iunie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
Nr. 840 din 29-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru prorogarea unor termene în domeniul fondurilor europene nerambursabile
Nr. 465 din 28-Iunie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
Nr. 1097 din 29-Iunie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
Nr. 841 din 29-Iunie-2018
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale
Nr. 1613 din 28-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 546 din 29 iunie 2018

Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic în cadrul Programului operațional regional 2014-2020
Nr. 4988 din 04-Iunie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *