Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 543, 544, 545, 546, 547 din 11 iulie 2017

10 minute • Monitorul Oficial • 11 iulie 2017


Monitorul Oficial nr. 543 din 11 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 152 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Nr. 174 din 21-Martie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale și a altor acte în domeniul protecției concurenței, în ansamblul său, și în special, a prevederilor art. III pct. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 12/2014, ale Legii nr. 117/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale și a altor acte în domeniul protecției concurenței, în ansamblul său, și, în special, a prevederilor articolului unic pct. 6 din Legea nr. 117/2015, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, în ansamblul său, și, în special, a prevederilor art. 50 pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 și ale Legii nr. 20/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, în ansamblul său, și, în special, a prevederilor art. I din Legea nr. 20/2015

Nr. 289 din 04-Mai-2017


Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

Decizie privind certificarea personalului operator al stațiilor de radiocomunicații

Nr. 543 din 04-Iulie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru abrogarea unor dispoziții cuprinse în ordinele directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.178/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud, nr. 1.154/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud, nr. 1.135/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud, nr. 1.097/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unități administrativ-teritoriale și nr. 1.151/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud și abrogarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.277/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Spermezeu din județul Bistrița-Năsăud

Nr. 594 din 14-Iunie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.111/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unități administrativ-teritoriale

Nr. 595 din 14-Iunie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017

Parlamentul României

Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995

Nr. 163 din 07-Iulie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995

Nr. 619 din 07-Iulie-2017


Parlamentul României

Lege pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă și a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior

Nr. 164 din 10-Iulie-2017


Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, precum și pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziția acestora după închiderea schemelor de garantare finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operațional pentru pescuit 2007-2013, și încheierea convențiilor cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Nr. 165 din 10-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă și a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior

Nr. 625 din 10-Iulie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, precum și pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziția acestora după închiderea schemelor de garantare finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operațional pentru pescuit 2007-2013, și încheierea convențiilor cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Nr. 626 din 10-Iulie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 434 alin. (1) și ale art. 436 alin. (2) din Codul de procedură penală

Nr. 182 din 21-Martie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 109 teza finală din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și art. 10 alin. (1) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Nr. 235 din 06-Aprilie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Spitalului General Căi Ferate Pașcani, unitate care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 476 din 06-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 477 din 06-Iulie-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.10 „Acvacultura care furnizează servicii de mediu“ din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020

Nr. 211 din 26-Iunie-2017


Ministerul Afacerilor Externe

Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale

Nr. 945 din 21-Iunie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 545 din 11 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 și art. 6 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei

Nr. 177 din 21-Martie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală cu referire la dispozițiile art. 16 alin. (1) lit. f) din același act normativ

Nr. 180 din 21-Martie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 și art. 11 din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative

Nr. 232 din 06-Aprilie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de amendare, semnat la București la 4 noiembrie 2015 și la Sofia la 14 decembrie 2015, a Protocolului dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind pregătirea personalului militar și civil pe bază de reciprocitate, semnat la Sofia la 29 martie 2000

Nr. 474 din 06-Iulie-2017Protocol a Protocolului dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind pregătirea personalului militar și civil pe bază de reciprocitate, semnat la Sofia la 29 martie 2000
Nr. – din 04-Noiembrie-2015


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 977/1/2017

Nr. 18 din 30-Mai-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin pentru modificarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005

Nr. 983 din 07-Iulie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 546 din 11 iulie 2017

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor juridice care desfășoară activități de montare și exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum în imobile de tip condominiu

Nr. 53 din 22-Iunie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 547 din 11 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală cu privire la soluția legislativă potrivit căreia exercitarea funcției de verificare a legalității trimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea funcției de judecată, precum și ale art. 342-348 din același cod

Nr. 136 din 14-Martie-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru modificarea și completarea Procedurii privind recepția studiilor pedologice și agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare și a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 125/2017

Nr. 234 din 10-Iulie-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta – amendamente la anexa II la MARPOL (Procedura GESAMP revizuită pentru evaluarea pericolului), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.270(69) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 22 aprilie 2016

Nr. 707 din 28-Iunie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.156/2016 privind organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini

Nr. 3873 din 05-Mai-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiară

Decizie privind sancționarea cu amendă și retragerea autorizației de funcționare a Societății VSC INSURANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

Nr. 801 din 16-Iunie-2017


 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *