Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 547, 548, 549, 550, 551, 552 din 2 iulie 2018

6 minute • Monitorul Oficial • 02 iulie 2018


Monitorul Oficial nr. 547 din 2 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1), (2) și (3), art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 și ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a legii în ansamblul său
Nr. 821 din 12-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 548 din 2 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (3)-(5), art. 3 alin. (1) lit. a) și b), art. 14 și art. 15, precum și ale anexei nr. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată
Nr. 180 din 29-Martie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele și locurile de operare și limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparține domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, precum și limitele radelor portuare și ale zonelor de ancoraj
Nr. 1018 din 23-Mai-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin privind acordarea unui ajutor de investiții, exceptat de la obligația notificării, Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța“ – S.A., pentru anii 2018-2020
Nr. 1110 din 19-Iunie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 436/1/2018
Nr. 7 din 26-Aprilie-2018
Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România
Hotărâre pentru modificarea și completarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007
Nr. 2 din 25-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 549 din 2 iulie 2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
Nr. 53 din 28-Iunie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității
Nr. 55 din 28-Iunie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
Nr. 56 din 28-Iunie-2018
Ministerul Apărării Naționale
Ordin pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Normele privind organizarea și desfășurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naționale a posturilor permanente din structurile de reprezentare națională în străinătate, precum și a celor din structurile internaționale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.59/2015
Nr. M.105 din 25-Iunie-2018
Ministerul Mediului
Ordin privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
Nr. 598 din 20-Iunie-2018
Ministerul Mediului
Ordin privind aprobarea Planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România
Nr. 625 din 28-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 550 din 2 iulie 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al județului Arad, precum și al municipiului Arad, orașelor și comunelor din județul Arad
Nr. 444 din 21-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“- S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR“ – S.A. – Sucursala Regională CF Galați, în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
Nr. 445 din 21-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Nr. 459 din 28-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 579/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DN 24C, Manoleasa-Rădăuți-Prut, km 106 + 650 – km 142 + 250“
Nr. 460 din 28-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecție și Pază
Nr. 461 din 28-Iunie-2018
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
Ordin pentru aprobarea Normelor privind controlul reglementat al surselor radioactive și gestionarea în siguranță a surselor orfane
Nr. 144 din 26-Iunie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2018
Nr. 3962 din 14-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 551 din 2 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 teza a doua raportat la art. 21 alin. (6) și art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Nr. 164 din 27-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
Nr. 416 din 19-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Națională Romarm – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 464 din 28-Iunie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru modificarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.844/2016
Nr. 4005 din 25-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 552 din 2 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 57 lit. b), art. 59 alin. (7) și art. 62 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 81/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, precum și pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare
Nr. 72 din 22-Februarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Nr. 120 din 20-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. (61) din Codul de procedură penală
Nr. 132 din 20-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
Nr. 149 din 27-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură penală
Nr. 205 din 03-Aprilie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *