Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 548, 549, 550, 551, 552 din 12 iulie 2017

6 minute • Monitorul Oficial • 12 iulie 2017


Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017

Parlamentul României

Lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative

Nr. 162 din 06-Iulie-2017


Parlamentul României

Rectificare referitoare la Hotărârii Parlamentului României nr. 53/2017

Nr. 53 din 12-Iulie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative

Nr. 615 din 05-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 549 din 12 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5, art. 38 alin. (1), art. 131 alin. (2), art. 132 alin. (1) și (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și ale art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

Nr. 202 din 30-Martie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 17 și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

Nr. 285 din 04-Mai-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

Nr. 287 din 04-Mai-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

Nr. 294 din 04-Mai-2017


Guvernul României

Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea direcțiilor de sănătate publică județene, instituții subordonate Ministerului Sănătății

Nr. 475 din 06-Iulie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 550 din 12 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală

Nr. 153 din 14-Martie-2017


Ministerul Afacerilor Interne

Ordin privind sistemul de control intern managerial în Ministerul Afacerilor Interne

Nr. 84 din 10-Iulie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București

Nr. 704 din 28-Iunie-2017


Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 324A/2017 a Curții de Apel București – Secția a IV-a civilă din 5 aprilie 2017 în Dosarul nr. 5.401/2/2015 privind soluționarea apelurilor declarate împotriva Hotărârii arbitrale nr. 2 din 16 iulie 2015 și Încheierii din data de 3 august 2015, pronunțate în Dosarul de arbitraj nr. 1/2015

Nr. 64 din 05-Iulie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 551 din 12 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) lit. g) și art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției și ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

Nr. 173 din 21-Martie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) și art. 10 alin. (3) și (4) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative

Nr. 231 din 06-Aprilie-2017


Guvernul României
Hotărâre privind transmiterea unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Aeroclubului României, instituție publică care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor, pentru actualizarea anexelor nr. 4 și 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru abrogarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 129/1996 privind transmiterea unor imobile proprietate publică a statului, situate în sectorul agricol Ilfov și în județul Suceava
Nr. 478 din 06-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 484 din 06-Iulie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 552 din 12 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XVIII alin. (2) teza a cincea din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă și ale art. 483 alin. (2) și art. 493 din Codul de procedură civilă

Nr. 201 din 30-Martie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, în ansamblul său, și, în special, ale art. 1, art. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (3)-(7), art. 6 alin. (1) și (2) teza finală din același act normativ

Nr. 203 din 30-Martie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 479 din 06-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Tulcea

Nr. 480 din 06-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind transmiterea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Penitenciarului Craiova, din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

Nr. 481 din 06-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mihai Diaconu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanțelor Publice

Nr. 536 din 12-Iulie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *