Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 55, 56, 57 din 22 ianuarie 2019

4 minute • Monitorul Oficial • 11 februarie 2019


Monitorul Oficial nr. 55 din 22 ianuarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
Nr. 541 din 18-Septembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
Nr. 542 din 18-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Vrancea, Alba și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 13 din 17-Ianuarie-2019
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea unor modificări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Prahova, Botoșani, Cluj, Constanța, Tulcea, Iași, Olt, Mehedinți, Dolj, Timiș, Argeș, Vaslui, Alba, Gorj, Ilfov și municipiul București
Nr. 12 din 17-Ianuarie-2019
Ministerul Economiei
Ordin pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 349/2013 privind aprobarea Prescripției tehnice PT C3-2012 „Butelii cu capacitate până la 26 de litri pentru gaze petroliere lichefiate“
Nr. 1649 din 17-Decembrie-2018
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Decizie privind încetarea concesiunii acordate prin Licența nr. 2.490/2001 pentru exploatarea resurselor de nisip și pietriș în perimetrul Milcov, județul Vrancea, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 409/2003, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Sibarex – S.A.
Nr. 1 din 10-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 56 din 22 ianuarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), (2) și (5^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Nr. 661 din 30-Octombrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în ansamblul său, și ale art. 10 din aceasta, în special
Nr. 662 din 30-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind acordarea cetățeniei române domnului Taratukhin Andrey
Nr. 10 din 17-Ianuarie-2019
Guvernul României
Hotărâre privind acordarea cetățeniei române domnului Valchar Radim
Nr. 11 din 17-Ianuarie-2019
Ministerul Apelor și Pădurilor
Ordin privind aprobarea Procedurii pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, NTLH-072
Nr. 1196 din 19-Decembrie-2018
Ministerul Economiei
Ordin privind aprobarea recunoașterii unui organism de inspecție tehnică și pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 488/2006 privind recunoașterea organismelor de inspecție tehnică în exploatare pentru instalațiile de încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile
Nr. 25 din 08-Ianuarie-2019
Ministerul Justiției
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 1.941/C/2018 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat pentru anii 2017-2018
Nr. 30/C din 03-Ianuarie-2019
Colegiul Național al Asistenților Sociali
Hotărâre privind aprobarea Registrului național al asistenților sociali din România
Nr. 166 din 16-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 57 din 22 ianuarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, în ansamblu, precum și ale art. 39 din aceasta, în special
Nr. 706 din 15-Noiembrie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanțiilor de stat pentru anul 2019 în cadrul Programului „INVESTEȘTE ÎN TINE“
Nr. 48 din 09-Ianuarie-2019
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.809/2018
Nr. 147 din 22-Ianuarie-2019
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
Ordin privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanțiilor de stat pentru anul 2019 în cadrul Programului „INVESTEȘTE ÎN TINE“
Nr. 5 din 15-Ianuarie-2019
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.428/1/2018
Nr. 85 din 26-Noiembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *