Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 553, 554, 555, 556, 557, 558 din 3 iulie 2018

6 minute • Monitorul Oficial • 04 iulie 2018


Monitorul Oficial nr. 553 din 3 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 471 alin. (1) teza finală din Codul de procedură civilă
Nr. 85 din 27-Februarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a legii în ansamblul său
Nr. 617 din 10-Octombrie-2017
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare
Nr. 1494 din 18-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 554 din 3 iulie 2018

Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
Nr. 155 din 29-Iunie-2018
Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Nr. 156 din 29-Iunie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
Nr. 515 din 28-Iunie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Nr. 516 din 28-Iunie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 și art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a legii în ansamblu său
Nr. 619 din 10-Octombrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Nr. 218 din 17-Aprilie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (5) și art. 31 alin. (3) din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
Nr. 294 din 26-Aprilie-2018
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
Ordin pentru aprobarea Normelor privind prevenirea, pregătirea și răspunsul în caz de situații de urgență pentru categoria de pregătire pentru urgență I, categoria de pregătire pentru urgență II și categoria de pregătire pentru urgență III
Nr. 146 din 27-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 555 din 3 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
Nr. 44 din 30-Ianuarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 43 alin. (2), art. 53 alin. (2), art. 486 alin. (1) și art. 489 din Codul de procedură civilă
Nr. 83 din 27-Februarie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind funcționarea sistemului de coordonare la nivel național a implementării Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării
Nr. 462 din 28-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare
Nr. 466 din 28-Iunie-2018
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
Ordin pentru aprobarea Normelor privind estimarea dozelor efective și a dozelor echivalente datorate expunerii interne și externe
Nr. 145 din 26-Iunie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 611/1/2018
Nr. 43 din 11-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 556 din 3 iulie 2018

Ministerul Justiției
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administrației penitenciare
Nr. 2415/C din 11-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 557 din 3 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (4) și (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Nr. 119 din 20-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru numirea domnului Simion-Adrian Purza în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României
Nr. 222 din 03-Iulie-2018
Consiliul Superior al Magistraturii
Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005
Nr. 708 din 14-Iunie-2018
Consiliul Superior al Magistraturii
Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
Nr. 698 din 14-Iunie-2018
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Decizie privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securității datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
Nr. 128 din 22-Iunie-2018
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din
Hotărâre pentru modificarea și completarea Metodologiei de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 32/2009
Nr. 18 din 19-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 558 din 3 iulie 2018

Parlamentul României
Decizie privind convocarea Camerei Deputaților și Senatului în sesiune extraordinară
Nr. 2 din 03-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în integralitatea sa
Nr. 287 din 26-Aprilie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind încetarea, prin acordul părților, a raportului de serviciu al domnului Constantin Budulan, consilier de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice în cadrul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Nr. 223 din 03-Iulie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *