Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 553, 554, 555,556, 557, 558 din 13 iulie 2017

8 minute • Monitorul Oficial • 14 iulie 2017


Monitorul Oficial nr. 553 din 13 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 338 alin. (1) din Codul penal

Nr. 140 din 14-Martie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 381 alin. (7) din Codul de procedură penală

Nr. 315 din 09-Mai-2017


Guvernul României

Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unei părți din acesta în domeniul public al municipiului Rădăuți

Nr. 483 din 06-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Serviciului Român de Informații a unui teren fără construcții aflat în domeniul public al statului

Nr. 485 din 06-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Serviciului Român de Informații, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării acestora

Nr. 486 din 06-Iulie-2017


Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenţiei privind Drepturile Persoanelor

Ordin privind aprobarea modelului de notificare de deces

Nr. 25 din 03-Iulie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 554 din 13 iulie 2017

Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor

Nr. 166 din 12-Iulie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor

Nr. 627 din 11-Iulie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 404^1 alin. 1 și art. 404^2 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

Nr. 216 din 04-Aprilie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 482 din 06-Iulie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.139/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județele Prahova, Sibiu și Tulcea
Nr. 659 din 30-Iunie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru abrogarea ordinelor directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.225/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Cătunele din județul Gorj, nr. 367/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 1, 2, 11, 17, 18, 28 și 43 din unitatea administrativ-teritorială Samarinești, județul Gorj și nr. 368/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 13, 14, 15, 16, 79 și 81 din unitatea administrativ-teritorială Borăscu, județul Gorj

Nr. 660 din 30-Iunie-2017


Ministerul Justiție
Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna
Nr. 1548/C din 07-Iunie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 555 din 13 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură penală și art. 411 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă

Nr. 318 din 09-Mai-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură penală și art. 431 alin. (2) din Codul de procedură civilă

Nr. 320 din 09-Mai-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta – Amendamente la anexa IV la MARPOL (Zona specială Marea Baltică și modelul Certificatului ISPP), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.274(69) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 22 aprilie 2016

Nr. 727 din 05-Iulie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiar?

Normă privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea societăților de asigurare și reasigurare și brokerilor de asigurare

Nr. 18 din 06-Iulie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017

Parlamentul României

Lege privind instituirea zilei de 10 octombrie – Ziua națională a produselor agroalimentare românești

Nr. 168 din 12-Iulie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 10 octombrie – Ziua națională a produselor agroalimentare românești

Nr. 629 din 11-Iulie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 397 alin. (5) din Codul de procedură penală

Nr. 234 din 06-Aprilie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 374 alin. (4), (7) și (8) din Codul de procedură penală

Nr. 300 din 04-Mai-2017


Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea pct. III. subpct. 2 lit. a) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 267/2016 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2016-2017
Nr. 487 din 06-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruța a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale

Nr. 538 din 12-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind desemnarea doamnei Doina Ișfănoni în funcția de membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

Nr. 537 din 12-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind eliberarea domnului Cristian Vasile Bitea din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

Nr. 539 din 13-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea domnului Moisiu Leonid-Augustin în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

Nr. 540 din 13-Iulie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora

Nr. 769 din 11-Iulie-2017


Camera Auditorilor Financiari din România

Hotărâre privind stabilirea unor derogări de la Normele privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 18/2016

Nr. 55 din 03-Iulie-2017


Camera Auditorilor Financiari din România

Hotărâre pentru aprobarea remiterii scrisorii de garanție bancară contractate la ING BANK, în favoarea Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 5

Nr. 57 din 12-Iulie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 557 din 13 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală

Nr. 144 din 14-Martie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă, cu privire la sintagma „numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desființarea lui“

Nr. 261 din 27-Aprilie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 342 din Codul de procedură penală

Nr. 290 din 04-Mai-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin privind completarea Listei cuprinzând agențiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 149/2005

Nr. 231 din 07-Iulie-2017


Ministerul Transporturilor
Ordin pentru organizarea și funcționarea Comitetului ministerial pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor
Nr. 722 din 04-Iulie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 558 din 13 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. c) și alin. (10) lit. b) din Codul de procedură penală

Nr. 251 din 25-Aprilie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind exercitarea atribuțiilor președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Nr. 489 din 13-Iulie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *