Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 559, 560, 561, 562, 563 din 4 iulie 2018

6 minute • Monitorul Oficial • 04 iulie 2018


Monitorul Oficial nr. 559 din 4 iulie 2018

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative
Nr. 1074 din 19-Iunie-2018
Curtea Constituțională a României
Rectificare referitoare la Decizia Curții Constituționale nr. 299 din 3 mai 2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
Nr. 299 din 04-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 560 din 4 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) și art. 25 alin. (2) și (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, precum și ale art. 87 alin. (1) lit. d) și g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
Nr. 69 din 22-Februarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 și art. 53 din Codul de procedură civilă
Nr. 82 din 27-Februarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 51 alin. (1) din Codul de procedură civilă
Nr. 84 din 27-Februarie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan“, București
Nr. 742 din 08-Iunie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014, și pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice și indicilor specifici utilizați la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public
Nr. 113 din 27-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 561 din 4 iulie 2018

Parlamentul României
Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului
Nr. 157 din 02-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Nr. 148 din 27-Martie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului
Nr. 517 din 02-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1.628 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.024/2012 și (UE) nr. 167/2013 și de modificare și abrogare a Directivei 97/68/CE
Nr. 467 din 28-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 817/2017 privind structura organizatorică și numărul de posturi ale Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, înființată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
Nr. 468 din 28-Iunie-2018
Ministerul Cercetării și Inovării
Ordin pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării
Nr. 401 din 02-Mai-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de punere în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului și conținutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum și pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale
Nr. 2431 din 28-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 562 din 4 iulie 2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru asigurarea continuității și decontării asistenței medicale primare prin centrele de permanență
Nr. 57 din 28-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului MINVEST – S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 463 din 28-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale – Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș în administrarea Inspecției Muncii – Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș
Nr. 469 din 28-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul 2671 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Satu Mare, județul Satu Mare, și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 470 din 28-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reparație linie CF Valea Florilor – Boju, fir I, km 464 + 687,09 – km 472 + 747,08 (inclusiv Linia III directă din stația CF Valea Florilor)“
Nr. 471 din 28-Iunie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 422/1/2018
Nr. 33 din 14-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 563 din 4 iulie 2018

Parlamentul României
Hotărâre pentru numirea directorului Serviciului de Informații Externe
Nr. 23 din 04-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2) și ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
Nr. 824 din 12-Decembrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *