Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 559, 560. 561, 562 din 14 iulie 2017

5 minute • Monitorul Oficial • 14 iulie 2017


Monitorul Oficial nr. 559 din 14 iulie 2017

Parlamentul României

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării

Nr. 167 din 12-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării

Nr. 628 din 11-Iulie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 109 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată

Nr. 269 din 27-Aprilie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Dâmbovița de către domnul Pasailă Ciprian Constantin

Nr. 490 din 13-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Marilena Ion a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

Nr. 541 din 13-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Dâmbovița de către doamna Mureșan Florina-Ramona

Nr. 491 din 13-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenței Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor

Nr. 542 din 13-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru numirea domnului Dănuț Sebastian Neculăescu în funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

Nr. 543 din 13-Iulie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind completarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 450/2016

Nr. 995 din 12-Iulie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 560 din 14 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Nr. 178 din 21-Martie-2017


Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 265 din 27-Aprilie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 374 alin. (1) din Codul de procedură penală

Nr. 301 din 04-Mai-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 283 alin. (4) lit. n) și art. 284 alin. (3) și (5) din Codul de procedură penală

Nr. 353 din 11-Mai-2017


Ministerul Justiției

Ordin privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea de către Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale de copii ale Buletinului procedurilor de insolvență, copii certificate ale actelor de procedură publicate, pentru furnizarea de informații din Buletinul procedurilor de insolvență

Nr. 1878/C din 06-Iulie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 80/1/2017

Nr. 40 din 29-Mai-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 4.154/1/2016

Nr. 41 din 29-Mai-2017
 

Monitorul Oficial nr. 561 din 14 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 374 alin. (4) din Codul de procedură penală cu referire la art. 32 din Codul penal raportat la art. 189 din Codul penal

Nr. 255 din 25-Aprilie-2017


Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare

Ordin privind aprobarea Ghidului privind formatul-cadru și conținutul raportului final de securitate nucleară pentru reactoarele de cercetare

Nr. 143 din 04-Iulie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 562 din 14 iulie 2017

Președintele României

Decret privind acordarea Drapelului de luptă Brigăzii 76 cercetare, supraveghere și recunoaștere

Nr. 630 din 13-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind acordarea Drapelului de luptă Grupului 1 cercetare și supraveghere prin radiolocație și avertizare timpurie

Nr. 631 din 13-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind acordarea Drapelului de luptă Grupului 2 cercetare și supraveghere prin radiolocație și avertizare timpurie

Nr. 632 din 13-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind acordarea Drapelului de luptă Grupului 3 cercetare și supraveghere prin radiolocație și avertizare timpurie

Nr. 633 din 13-Iulie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în integralitatea sa, și, în special, a celor ale art. 39 din acest act normativ

Nr. 267 din 27-Aprilie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18^2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

Nr. 314 din 09-Mai-2017


Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 718 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 483 alin. (2) ultima teză din Codul de procedură civilă
Nr. 355 din 11-Mai-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 305 alin. (1) și (3) din Codul de procedură penală

Nr. 425 din 15-Iunie-2017


Guvernul României

Ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului

Nr. 1 din 13-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru stabilirea unor atribuții la nivelul conducerii Secretariatului General al Guvernului

Nr. 544 din 14-Iulie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *