Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 563, 564, 565, 566, 567, 568 din 17 iulie 2017

7 minute • Redactia • 18 iulie 2017


Monitorul Oficial nr. 563 din 17 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) și (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

Nr. 220 din 04-Aprilie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 311 din Codul penal din 1969 și art. 356 din Codul penal

Nr. 319 din 09-Mai-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 Ordin privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2017

Nr. 233 din 07-Iulie-2017


Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide

Nr. 82 din 11-Iulie-2017


Ministerul Sănătății

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide

Nr. 629 din 31-Mai-2017


Ministerul Mediului

 Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide

Nr. 900 din 21-Iunie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 564 din 17 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, 3, 4, 5, art. 6 alin. (1), art. 7, 8, 10 și 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

Nr. 367 din 30-Mai-2017


Ministerul Finanțelor Publice

 Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale „Romfilatelia“ – S.A., filială a Companiei Naționale „Poșta Română“ – S.A.

Nr. 932 din 26-Iunie-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

 Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale „Romfilatelia“ – S.A., filială a Companiei Naționale „Poșta Română“ – S.A.

Nr. 801 din 09-Iunie-2017


Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

 Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale „Romfilatelia“ – S.A., filială a Companiei Naționale „Poșta Română“ – S.A.

Nr. 444 din 30-Mai-2017


Casa Națională de Asigurări de Sănătate

 Ordin pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

Nr. 778 din 06-Iulie-2017


Ministerul Sănătății

 Ordin pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

Nr. 790 din 12-Iulie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 Ordin pentru abrogarea ordinelor directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.390/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Gâlgău din județul Sălaj și nr. 56/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Benesat din județul Sălaj

Nr. 922 din 04-Iulie-2017


Agenția Națională de Administrare Fiscală

 Ordin pentru aprobarea formularului 630 „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale“

Nr. 1964 din 30-Iunie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 565 din 17 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 346 alin. (2)-(7) din Codul de procedură penală

Nr. 181 din 21-Martie-2017


Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare

 Ordin pentru aprobarea Ghidului privind formatul-cadru și conținutul raportului final de securitate nucleară pentru fabricile de combustibil nuclear

Nr. 142 din 04-Iulie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

 Decizie Dosar nr. 863/1/2017

Nr. 45 din 12-Iunie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 566 din 17 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală

Nr. 302 din 04-Mai-2017


Curtea Constituțională a României

 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (1) și ale art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal

Nr. 368 din 30-Mai-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 Ordin pentru completarea Listei produselor de protecție a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului sănătății nr. 566/1.445/725/2014

Nr. 32 din 17-Februarie-2017


Ministerul Sănătății

 Ordin pentru completarea Listei produselor de protecție a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului sănătății nr. 566/1.445/725/2014

Nr. 667 din 14-Iunie-2017


Ministerul Apelor și Pădurilor

 Ordin pentru completarea Listei produselor de protecție a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului sănătății nr. 566/1.445/725/2014

Nr. 363 din 27-Aprilie-2017


Ministerul Mediului

 Ordin pentru completarea Listei produselor de protecție a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului sănătății nr. 566/1.445/725/2014

Nr. 753 din 16-Mai-2017


Camera Auditorilor Financiari din România

 Hotărâre privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizați în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană

Nr. 48 din 26-Iunie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 567 din 17 iulie 2017

Guvernul României

 Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai-Otopeni)“

Nr. 496 din 13-Iulie-2017


Ministerul Afacerilor Externe

 Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale

Nr. 1087 din 29-Iunie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 568 din 17 iulie 2017

Guvernul României

 Ordonanță pentru modificarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

Nr. 2 din 13-Iulie-2017


Guvernul României

 Hotărâre privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii“

Nr. 500 din 13-Iulie-2017


Primul-Ministru

 Decizie privind încetarea calității de consilier onorific al prim-ministrului, acordată domnului Eugen Orlando Teodorovici

Nr. 545 din 14-Iulie-2017


Primul-Ministru

 Decizie privind numirea doamnei Rozalia-Dana Varga în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

Nr. 546 din 17-Iulie-2017


 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *