Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 569, 570, 571, 572, 573, 574 din 18 iulie 2017

12 minute • Monitorul Oficial • 19 iulie 2017


Monitorul Oficial nr. 569 din 18 iulie 2017

Parlamentul României

 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, precum și pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora

Nr. 175 din 14-Iulie-2017


Președintele României

 Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, precum și pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora

Nr. 640 din 14-Iulie-2017


Curtea Constituțională a României

 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 37 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și ale art. 349 din Codul penal

Nr. 69 din 28-Februarie-2017

Monitorul Oficial nr. 570 din 18 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 342 din Codul de procedură penală

Nr. 253 din 25-Aprilie-2017


Ministerul Apărării Naționale

 Ordin pentru modificarea și completarea Criteriilor și metodologiei privind selecția personalului în vederea participării la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.101/2011

Nr. M.71 din 04-Iulie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 Ordin pentru abrogarea unor dispoziții cuprinse în ordinele directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.093/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Vaslui, nr. 1.194/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unități administrativ-teritoriale din județul Vaslui și nr. 1.159/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unități administrativ-teritoriale din județul Vaslui

Nr. 658 din 30-Iunie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 Ordin pentru abrogarea unor dispoziții cuprinse în ordinele directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.206/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unități administrativ-teritoriale din județul Mureș, nr. 1.175/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Mureș și abrogarea ordinelor directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.237/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Mureș și nr. 1.391/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Sărmașu din județul Mureș

Nr. 919 din 04-Iulie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 Ordin pentru abrogarea unor dispoziții cuprinse în Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.155/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unități administrativ-teritoriale din județul Vâlcea și abrogarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.169/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 14 unități administrativ-teritoriale din județul Vâlcea

Nr. 920 din 04-Iulie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 Ordin pentru abrogarea unor dispoziții cuprinse în ordinele directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.156/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Sibiu, nr. 1.191/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unități administrativ-teritoriale din județul Sibiu și abrogarea ordinelor directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.180/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Iacobeni din județul Sibiu, nr. 1.239/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unități administrativ-teritoriale din județul Sibiu și nr. 1.282/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Slimnic din județul Sibiu

Nr. 921 din 04-Iulie-2017


Curtea Constituțională a României

 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 342 din Codul de procedură penală

Nr. 253 din 25-Aprilie-2017


Ministerul Apărării Naționale

 Ordin pentru modificarea și completarea Criteriilor și metodologiei privind selecția personalului în vederea participării la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.101/2011

Nr. M.71 din 04-Iulie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 Ordin pentru abrogarea unor dispoziții cuprinse în ordinele directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.093/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Vaslui, nr. 1.194/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unități administrativ-teritoriale din județul Vaslui și nr. 1.159/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unități administrativ-teritoriale din județul Vaslui

Nr. 658 din 30-Iunie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 Ordin pentru abrogarea unor dispoziții cuprinse în ordinele directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.206/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unități administrativ-teritoriale din județul Mureș, nr. 1.175/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Mureș și abrogarea ordinelor directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.237/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Mureș și nr. 1.391/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Sărmașu din județul Mureș

Nr. 919 din 04-Iulie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 Ordin pentru abrogarea unor dispoziții cuprinse în Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.155/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unități administrativ-teritoriale din județul Vâlcea și abrogarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.169/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 14 unități administrativ-teritoriale din județul Vâlcea

Nr. 920 din 04-Iulie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 Ordin pentru abrogarea unor dispoziții cuprinse în ordinele directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.156/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Sibiu, nr. 1.191/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unități administrativ-teritoriale din județul Sibiu și abrogarea ordinelor directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.180/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Iacobeni din județul Sibiu, nr. 1.239/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unități administrativ-teritoriale din județul Sibiu și nr. 1.282/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Slimnic din județul Sibiu

Nr. 921 din 04-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 571 din 18 iulie 2017

Parlamentul României

 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Nr. 169 din 14-Iulie-2017


Parlamentul României

 Lege privind modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol

Nr. 170 din 14-Iulie-2017


Președintele României

 Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Nr. 634 din 14-Iulie-2017


Președintele României

 Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol

Nr. 635 din 14-Iulie-2017


Parlamentul României

 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice

Nr. 174 din 14-Iulie-2017


Președintele României

 Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice

Nr. 639 din 14-Iulie-2017


Curtea Constituțională a României

 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 202 alin. (4) lit. b) și c), art. 203 alin. (2) și art. 211 alin. (1) din Codul de procedură penală

Nr. 254 din 25-Aprilie-2017


Curtea Constituțională a României

 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 308 alin. (1) din Codul penal cu referire la sintagma „ori în cadrul oricărei persoane juridice“ raportat la art. 295 alin. (1) și art. 298 din Codul penal

Nr. 256 din 25-Aprilie-2017


Curtea Constituțională a României

 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 906 alin. (2), (3) și (4) din Codul de procedură civilă

Nr. 272 din 27-Aprilie-2017

Monitorul Oficial nr. 572 din 18 iulie 2017

Parlamentul României

 Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătățire a serviciilor judiciare) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 februarie 2017 și la 27 februarie 2017

Nr. 173 din 14-Iulie-2017


Curtea Constituțională a României

 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 48 alin. (5) și art. 49 lit. c) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești

Nr. 175 din 21-Martie-2017


Președintele României

 Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătățire a serviciilor judiciare) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 februarie 2017 și la 27 februarie 2017

Nr. 638 din 14-Iulie-2017


Curtea Constituțională a României

 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 91 alin. (1) lit. b) și art. 335 alin. (1) din Codul penal

Nr. 250 din 25-Aprilie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din UAT Râmetea, UAT Sâncel, UAT Vidra și UAT Teiuș din județul Alba

Nr. 635 din 27-Iunie-2017

Monitorul Oficial nr. 573 din 18 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (1), (3) și (4) și art. 13 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori

Nr. 214 din 04-Aprilie-2017


Primul-Ministru

 Decizie privind numirea doamnei Mirela Călugăreanu în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Nr. 548 din 18-Iulie-2017


Primul-Ministru

 Decizie privind eliberarea domnului Bogdan-Nicolae Stan din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Nr. 547 din 18-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 574 din 18 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 252 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură civilă, precum și a prevederilor art. 22 alin. (7) și (8) teza întâi sub aspectul sintagmei „precum și în situații temeinic justificate, menționate în actele administrative emise în acest scop“ din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului

Nr. 258 din 27-Aprilie-2017


Curtea Constituțională a României

 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) și (3) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Nr. 395 din 13-Iunie-2017


Primul-Ministru

 Decizie pentru numirea domnului Mihai-Iulian Vișan în funcția de secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Nr. 549 din 18-Iulie-2017


Primul-Ministru

 Decizie privind încetarea, la cerere, a exercitării cu caracter temporar de către domnul Daniel Gabi Asănică a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

Nr. 551 din 18-Iulie-2017


Primul-Ministru

 Decizie privind numirea doamnei Mihaela Virginia Toader în funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Nr. 550 din 18-Iulie-2017


Primul-Ministru

 Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Alexandru-Gheorghe Condoiu din funcția publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcției generale antifraudă fiscală din structura Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Nr. 552 din 18-Iulie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *