Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 57, 58, 59, 60, 61 din 19 ianuarie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 20 ianuarie 2018


Monitorul Oficial nr. 57 din 19 ianuarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 21 alin. (6) și art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Nr. 649 din 17-Octombrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 32 de unități administrativ-teritoriale din județul Maramureș
Nr. 1667 din 27-Decembrie-2017
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni
Ordin pentru aprobarea Ghidului beneficiarului – 2018
Nr. 3 din 10-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 58 din 19 ianuarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) teza întâi și alin. (2) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Nr. 479 din 27-Iunie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 71 din Codul de procedură penală
Nr. 776 din 28-Noiembrie-2017
Agenţia Naţională Anti-Doping
Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 230/2015 pentru aprobarea documentelor oficiale pe care le folosește ofițerul de control doping în timpul desfășurării controlului doping, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping
Nr. 7 din 11-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 59 din 19 ianuarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
Nr. 615 din 05-Octombrie-2017
Ministerul Educației Naționale
Instrucțiune privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a Standardului 9 – Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015
Nr. 1 din 11-Decembrie-2017
Ministerul Transporturilor
Ordin pentru aprobarea Normelor privind protecția mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător
Nr. 1836 din 22-Decembrie-2017
Ministerul Afacerilor Externe
Ordin pentru publicarea Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU 2383 (2017)
Nr. 2515 din 29-Decembrie-2017
Ministerul Sănătății
Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului „N. N. Săveanu“ Vidra
Nr. 16 din 09-Ianuarie-2018
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a calcarului ornamental din perimetrul Gușețel 1, județul Bistrița-Năsăud
Nr. 1 din 08-Ianuarie-2018
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Hotărâre (Cererea nr. 70.792/10)
Nr. – din 27-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 60 din 19 ianuarie 2018

Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea domnului Marius-Iulian Carabulea, la cerere, din funcția de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat
Nr. 27 din 19-Ianuarie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.657/1/2017
Nr. 85 din 20-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 61 din 19 ianuarie 2018

reședintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 66 din 19-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 67 din 19-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 69 din 19-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 68 din 19-Ianuarie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru abrogarea unor dispoziții cuprinse în ordinele directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.112/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unități administrativ-teritoriale și nr. 1.138/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unități administrativ-teritoriale din județele Bihor, Buzău, Călărași și Neamț și abrogarea ordinelor directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.195/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unități administrativ-teritoriale din județul Neamț și nr. 1.198/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Neamț
Nr. 1589 din 18-Decembrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unități administrativ-teritoriale din județul Giurgiu
Nr. 1663 din 27-Decembrie-2017
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2018, precum și pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale
Nr. 1105 din 18-Ianuarie-2018
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Decizie privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei caolinoase din perimetrul Cuza Vodă, județul Constanța
Nr. 2 din 08-Ianuarie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aplicarea pentru anul 2017 a prevederilor art. 21 alin. (2) și art. 27 din Regulamentul de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013, și a prevederilor art. 21-23 din Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013
Nr. 19 din 17-Ianuarie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *