Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 579, 580, 581, 582 din 20 iulie 2017

9 minute • Monitorul Oficial • 20 iulie 2017


Monitorul Oficial nr. 579 din 20 iulie 2017

Președintele României

 Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicații Speciale

Nr. 651 din 20-Iulie-2017


Președintele României

 Decret privind trecerea în rezervă a unui general de flotilă aeriană cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

Nr. 650 din 20-Iulie-2017


Primul-Ministru

 Decizie pentru eliberarea domnului Marin-Marius Florea din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care coordonează Direcția generală antifraudă fiscală

Nr. 557 din 20-Iulie-2017


Primul-Ministru

 Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Daniel Mihail Tudor a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

Nr. 556 din 20-Iulie-2017


Primul-Ministru

 Decizie pentru numirea domnului Daniel Mihail Tudor în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care coordonează Direcția generală antifraudă fiscală

Nr. 559 din 20-Iulie-2017


Primul-Ministru

 Decizie privind eliberarea domnului Sorin Cristian Giuvelea din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Nr. 558 din 20-Iulie-2017


Primul-Ministru

 Decizie privind numirea domnului Bogdan-Nicolae Stan în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Nr. 561 din 20-Iulie-2017


Primul-Ministru

 Decizie privind numirea domnului Daniel Florin Anghel în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Nr. 560 din 20-Iulie-2017


Primul-Ministru

 Decizie pentru numirea domnului Gheorghe Popa în funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii și Identității Naționale

Nr. 563 din 20-Iunie-2017


Primul-Ministru

 Decizie privind numirea domnului Nicolae Pietrăreanu în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Nr. 562 din 20-Iulie-2017


Primul-Ministru

 Decizie privind numirea domnului Ciprian Pandea în funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

Nr. 565 din 20-Iulie-2017


Primul-Ministru

 Decizie pentru eliberarea domnului Ciprian Pandea din funcția de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului și Sportului

Nr. 564 din 20-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 580 din 20 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 și 24 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară raportate la cele ale art. 29 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale

Nr. 321 din 09-Mai-2017


Secretariatul de Stat pentru Culte

 Ordin privind modificarea și completarea Statutului de organizare și funcționare a Cultului Creștin Baptist – Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 58/2008

Nr. 32 din 30-Iunie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitățile administrativ-teritoriale Cezieni, Corabia, Gârcov, Giuvărăști, Gostavățu, Grădinile, Ianca, Izbiceni, Izvoarele, Morunglav, Obârșia, Rusănești, Studina, Tia Mare, Urzica, Vădăstrița și Văleni din județul Olt

Nr. 645 din 28-Iunie-2017

Monitorul Oficial nr. 581 din 20 iulie 2017

Parlamentul României

 Lege privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime“ – S.A. Galați în domeniul public al județului Tulcea

Nr. 176 din 18-Iulie-2017


Președintele României

 Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime“ – S.A. Galați în domeniul public al județului Tulcea

Nr. 641 din 17-Iulie-2017


Parlamentul României

 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Nr. 178 din 18-Iulie-2017


Președintele României

 Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Nr. 643 din 17-Iulie-2017


Parlamentul României

 Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Nr. 179 din 18-Iulie-2017


Președintele României

 Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Nr. 644 din 17-Iulie-2017


Curtea Constituțională a României

 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local

Nr. 67 din 21-Februarie-2017


Curtea Constituțională a României

 Decizie referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 149^1, art. 149^2 alin. (6), art. 149^3 și art. 149^4 din Regulamentul Senatului

Nr. 431 din 21-Iunie-2017


Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate

 Ordin privind aprobarea modalității de plată a taxei de acreditare, valabilă pentru ciclul de acreditare corespunzător perioadei 2017-2021

Nr. 148 din 12-Iulie-2017


Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate

 Ordin privind aprobarea tarifului orar de plată a serviciilor prestate de către evaluatorii de servicii de sănătate în cadrul comisiilor de evaluare a unităților sanitare în vederea acreditării în ciclul de acreditare corespunzător perioadei 2017-2021

Nr. 150 din 12-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017

Parlamentul României

 Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară

Nr. 180 din 18-Iulie-2017


Președintele României

 Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară

Nr. 645 din 17-Iulie-2017


Parlamentul României

 Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2017 privind plata cotizațiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte

Nr. 181 din 18-Iulie-2017


Parlamentul României

 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare

Nr. 182 din 18-Iulie-2017


Președintele României

 Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2017 privind plata cotizațiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte

Nr. 646 din 17-Iulie-2017


Parlamentul României

 Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții

Nr. 183 din 18-Iulie-2017


Președintele României

 Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare

Nr. 647 din 17-Iulie-2017


Președintele României

 Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții

Nr. 648 din 17-Iulie-2017


Curtea Constituțională a României

 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei „precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv“ cuprinse în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

Nr. 369 din 30-Mai-2017


Primul-Ministru

 Decizie privind acordarea calității de consilier onorific al prim-ministrului pe chestiuni de fiscalitate, banking, piață de capital și insolvență domnului Gheorghe Piperea

Nr. 553 din 20-Iulie-2017


Primul-Ministru

 Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Anca Ioana Urda a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educației Naționale

Nr. 554 din 20-Iulie-2017


Primul-Ministru

 Decizie privind numirea doamnei Ramona-Ioana Lohan în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

Nr. 555 din 20-Iulie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 Ordin pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.124/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara

Nr. 946 din 12-Iulie-2017


Casa Națională de Asigurări de Sănătate

 Ordin privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

Nr. 775 din 04-Iulie-2017
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *