Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 58, 59, 60, 61 din 23 ianuarie 2019

6 minute • Monitorul Oficial • 11 februarie 2019


Monitorul Oficial nr. 58 din 23 ianuarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 324 alin. 1 pct. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865
Nr. 506 din 17-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 306 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865
Nr. 508 din 17-Iulie-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 136/2017 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a normelor de hrană, a Regulilor privind organizarea și funcționarea popotelor, a structurii normelor de hrană pentru animalele de serviciu, precum și a structurii normelor de dotare cu bunuri materiale necesare aprovizionării, depozitării și păstrării produselor alimentare, preparării, transportului și servirii hranei în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pe timp de pace
Nr. 5 din 17-Ianuarie-2019
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru modificarea unor acte normative din domeniul managementului resurselor umane, precum și pentru aplicarea art. 20 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.578/2002 privind condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii și învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament și recuperare
Nr. 6 din 17-Ianuarie-2019
Ministerul Apărării Naționale
Ordin privind pregătirea și executarea misiunilor în străinătate de către personalul Ministerului Apărării Naționale în baza Legii nr. 222/2017 pentru realizarea „Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol“, aferentă programului de înzestrare esențial „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)“
Nr. M.8 din 07-Ianuarie-2019
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2019
Nr. 65 din 21-Ianuarie-2019
Ministerul Finanțelor Publice 
Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2018 privind implementarea Programului guvernamental „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar“
Nr. 99 din 16-Ianuarie-2019
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2018 privind implementarea Programului guvernamental „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar“
Nr. 4 din 10-Ianuarie-2019
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2018 privind implementarea Programului guvernamental „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar“
Nr. 75 din 11-Ianuarie-2019
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a Societății MOMENTUM INSURANCE AND REINSURANCE BROKER – S.R.L. și radierea acesteia din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare
Nr. 57 din 15-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 59 din 23 ianuarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Nr. 763 din 29-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinației de reședință oficială pentru acest imobil și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 14 din 17-Ianuarie-2019
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizării valorii de inventar
Nr. 15 din 17-Ianuarie-2019
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc
Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 141/2013 privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc pentru legitimația de serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, chitanțier, invitație, sigiliu metalic pentru ceară și sigiliu sub formă autocolantă cu hologramă aplicată
Nr. 34 din 09-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 60 din 23 ianuarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 509 alin. (1) pct. 5 raportat la art. 460 alin. (2) din Codul de procedură civilă
Nr. 606 din 27-Septembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 90 alin. (1) și art. 99 lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și ale art. 51 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
Nr. 708 din 15-Noiembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara
Nr. 1768 din 27-Decembrie-2018
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc
Ordin pentru aprobarea modelului de Notificare – titlu executoriu și a Procedurii privind modalitatea de notificare a operatorilor economici – organizatori de jocuri de noroc licențiați pentru contribuția anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
Nr. 35 din 10-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 61 din 23 ianuarie 2019

Parlamentul României
Lege pentru aderarea României la Protocolul adițional privind scrisoarea electronică de însoțire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la Convenția referitoare la contractul de transport rutier internațional de mărfuri pe șosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956
Nr. 29 din 10-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Protocolul adițional privind scrisoarea electronică de însoțire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la Convenția referitoare la contractul de transport rutier internațional de mărfuri pe șosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956
Nr. 58 din 10-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
Nr. 83 din 23-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
Nr. 84 din 23-Ianuarie-2019
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 140 din Codul de procedură civilă
Nr. 516 din 17-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
Nr. 85 din 23-Ianuarie-2019
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin privind Procedura de regularizare a obligațiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități de către organul fiscal central
Nr. 3201 din 20-Decembrie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru aprobarea organigramei Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice
Nr. 57 din 17-Ianuarie-2019
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a Societății ALMA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
Nr. 58 din 15-Ianuarie-2019

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *