Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 583, 584, 585, 586, 587, 588 din 21 iulie 2017

7 minute • Monitorul Oficial • 21 iulie 2017


Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017

Președintele României
Decret privind acreditarea unui ambasador
Nr. 652 din 20-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind acreditarea unui ambasador

Nr. 653 din 20-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind acreditarea unui ambasador

Nr. 654 din 20-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 655 din 20-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 656 din 20-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 657 din 20-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 658 din 20-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 659 din 20-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 661 din 20-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 660 din 20-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 663 din 20-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 662 din 20-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 665 din 20-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 664 din 20-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 666 din 20-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 667 din 20-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 668 din 20-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 669 din 20-Iulie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității

Nr. 176 din 21-Martie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 670 din 20-Iulie-2017


Ministerul Justiției

Ordin privind aprobarea modului de organizare și de desfășurare a activităților finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă Oficiul Național al Registrului Comerțului, și a tarifului pentru aceste activități

Nr. 1877/C din 14-Iulie-2017


Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 296/2017 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale și medicamente – formulare unice pe țară, fără regim special

Nr. 782 din 10-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 584 din 21 iulie 2017

Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Nr. 177 din 18-Iulie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Nr. 642 din 17-Iulie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

Nr. 274 din 27-Aprilie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru modificarea cap. 2 din Ghidul metodologic de implementare a Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.171/2015

Nr. 793 din 13-Iulie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

Nr. 797 din 13-Iulie-2017


Administrația Națională a Penitenciarelor

Decizie privind stabilirea caracteristicilor echipamentelor informatice ce pot fi primite, cumpărate, păstrate și folosite de către deținuți

Nr. 952 din 11-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 585 din 21 iulie 2017

Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al județului Teleorman, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Teleorman

Nr. 497 din 13-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 586 din 21 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal

Nr. 149 din 14-Martie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a prevederilor Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum și pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziții din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

Nr. 377 din 31-Mai-2017


Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru stabilirea și plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor

Nr. 77 din 27-Iunie-2017


Ministerul Afacerilor Interne

Ordin privind prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență

Nr. 90 din 21-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 587 din 21 iulie 2017

Ministerul Educației Naționale

Ordin privind aprobarea planurilor de învățământ și a programelor școlare pentru cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum și pentru pregătirea practică comasată/stagiile de pregătire practică – curriculum în dezvoltare locală – CDL, pentru clasele a X-a, învățământ liceal filiera tehnologică și învățământ profesional

Nr. 3915 din 18-Mai-2017

Monitorul Oficial nr. 588 din 21 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 43 alin. (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Nr. 273 din 27-Aprilie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 131, art. 132 și art. 713 alin. (1) din Codul de procedură civilă

Nr. 364 din 30-Mai-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii privind completarea dispozițiilor art. 9 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu completările ulterioare

Nr. 411 din 14-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Caraș-Severin de către doamna Albu Florența-Maria

Nr. 505 din 20-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Hunedoara de către domnul Bretean Dorel-Ovidiu

Nr. 507 din 20-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Caraș-Severin de către domnul Lupu Matei

Nr. 506 din 20-Iulie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *