Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 593, 594, 595, 596, 597, 598 din 25 iulie 2017

6 minute • Monitorul Oficial • 25 iulie 2017


Monitorul Oficial nr. 593 din 25 iulie 2017

Parlamentul României

Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

Nr. 184 din 24-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

Nr. 756 din 21-Iulie-2017


Parlamentul României

Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

Nr. 188 din 24-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

Nr. 760 din 21-Iulie-2017


Parlamentul României

Lege pentru modificarea art. 8 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

Nr. 191 din 24-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 8 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

Nr. 763 din 21-Iulie-2017


Parlamentul României

Lege pentru modificarea Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate

Nr. 192 din 24-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate

Nr. 764 din 21-Iulie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

Nr. 534 din 12-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 594 din 25 iulie 2017

Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii

Nr. 488 din 13-Iulie-2017


Președintele României

Decret pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra la 7 iulie 1995

Nr. 768 din 21-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Nr. 511 din 20-Iulie-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru stabilirea unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar pentru producătorii din sectorul fructe

Nr. 243 din 17-Iulie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant

Nr. 796 din 13-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 595 din 25 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 479, art. 484 şi art. 485 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală

Nr. 350 din 11-Mai-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 252 alin. (8) din Codul de procedură penală

Nr. 351 din 11-Mai-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 390/1/2017

Nr. 48 din 19-Iunie-2017

Monitorul Oficial nr. 596 din 25 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Nr. 515 din 05-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului

Nr. 502 din 13-Iulie-2017


Agenția Națională pentru Resurse Minerale

Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de exploatare prin concursul public de ofertă – Runda nr. 95/2017

Nr. 267 din 11-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 597 din 25 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

Nr. 412 din 14-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020

Nr. 503 din 13-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017

Parlamentul României

Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Nr. 186 din 24-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Nr. 758 din 21-Iulie-2017


Parlamentul României

Lege pentru modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 22^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

Nr. 187 din 24-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 22^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

Nr. 759 din 21-Iulie-2017


Parlamentul României

Lege pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

Nr. 193 din 04-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

Nr. 765 din 21-Iulie-2017


Parlamentul României

Lege pentru completarea art. 9 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

Nr. 195 din 24-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 9 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

Nr. 767 din 21-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică

Nr. 770 din 24-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

Nr. 769 din 22-Iulie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1), (2) şi (4) şi art. 6 alin. (2) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, în redactarea anterioară Legii nr. 184/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2004

Nr. 360 din 30-Mai-2017


Guvernul României

Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Nr. 4 din 20-Iulie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică

Nr. 4218 din 22-Iunie-2017
 
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *