Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605 din 26 iulie 2017

8 minute • Monitorul Oficial • 26 iulie 2017


Monitorul Oficial nr. 599 din 26 iulie 2017

Parlamentul României

Lege privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate

Nr. 185 din 24-Iulie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate

Nr. 757 din 21-Iulie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 104 şi art. 106 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, precum şi a celor ale art. 219 alin. (3)-(5) şi art. 221 alin. (1) din Regulamentul din 4 octombrie 2006 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002

Nr. 356 din 11-Mai-2017


Ministerul Sănătății

Ordin privind completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

Nr. 845 din 24-Iulie-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială CEPROCIM – S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică

Nr. 3644 din 13-Iulie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Decizie pentru abrogarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.423/2016 privind desemnarea Societăţii Comerciale GRUP DEZVOLTARE REŢELE – S.A. în vederea operării sistemului de distribuţie a gazelor naturale în localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman

Nr. 1054 din 19-Iulie-2017


Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin pentru aprobarea Procedurii privind prelungirea concediului medical peste 183 de zile pentru cel mult 90 de zile, în raport cu evoluţia cazului şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare

Nr. 783 din 10-Iulie-2017


Casa Naţională De Pensii Publice

Ordin pentru aprobarea Procedurii privind prelungirea concediului medical peste 183 de zile pentru cel mult 90 de zile, în raport cu evoluţia cazului şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare

Nr. 953 din 14-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 600 din 26 iulie 2017

Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Complex Sportiv Craiova – Stadion de fotbal“, prevăzuţi în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 900/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Complex Sportiv Craiova – Stadion de fotbal“, bd. Ştirbei Vodă nr. 34, municipiul Craiova, judeţul Dolj, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ – S.A.

Nr. 509 din 20-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

Nr. 510 din 20-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru anii 2017 şi 2018 către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică – OCDE

Nr. 514 din 20-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2016

Nr. 515 din 20-Iulie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 88/1/2017

Nr. 37 din 29-Mai-2017

Monitorul Oficial nr. 601 din 26 iulie 2017

Consiliul Concurenței

Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar

Nr. 279 din 05-Mai-2017


Consiliul Concurenței

Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Concurenţei

Nr. 376 din 29-Iunie-2017


Consiliul Concurenței

Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului de procedură al Consiliului Concurenţei

Nr. 377 din 29-Iunie-2017

Monitorul Oficial nr. 602 din 26 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă

Nr. 246 din 25-Aprilie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

Nr. 298 din 04-Mai-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 202 alin. (4) lit. d), art. 218 şi art. 219 din Codul de procedură penală

Nr. 303 din 04-Mai-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

Nr. 366 din 30-Mai-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 977/2016 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru judeţul Neamţ

Nr. 508 din 20-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 603 din 26 iulie 2017

Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug

Nr. 1026 din 20-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 604 din 26 iulie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 296 alin. (1) din Codul de procedură penală

Nr. 324 din 09-Mai-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 13 iunie 2017 şi la Paris la 23 iunie 2017 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007

Nr. 513 din 20-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Autostrada Sebeş-Turda“, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014

Nr. 516 din 20-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanţării unor proiecte şi programe din bugetul Fondului pentru mediu

Nr. 517 din 20-Iulie-2017


Ministerul Economiei

Ordin privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaş-Smârdan“

Nr. 743 din 11-Iulie-2017


Ministerul Economiei

Ordin privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Linia Electrică Aeriană (LEA ) 220 kV dublu circuit (d.c.) Ostrovu Mare-RET“

Nr. 744 din 11-Iulie-2017


Ministerul Economiei

Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.444/ 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Cernavodă-Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei“

Nr. 745 din 11-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 605 din 26 iulie 2017

Parlamentul României

Lege pentru ratificarea Acordului dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 şi, respectiv, la Bucureşti la 29 noiembrie 2016

Nr. 190 din 24-Iulie-2017


Acord între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România

Nr. – din 29-Noiembrie-2016


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 şi, respectiv, la Bucureşti la 29 noiembrie 2016

Nr. 762 din 21-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind trecerea în rezervă a unui general din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

Nr. 777 din 26-Iulie-2017


Președintele României

Decret privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

Nr. 776 din 26-Iulie-2017
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *